Zmena zubára

31.07.2017

Nie som spokojná so svojím zubárom z viacerých príčin, ktoré teraz nechcem detailne rozoberať. Chcem ho zmeniť, ale nájsť si skutočného odborníka. Vedeli by ste mi poradiť, na čo sa mám zamerať, aby som podobnú situáciu nemusela riešiť o ďalší rok? 

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Ak by som to mala zhrnúť, pacient by si pri voľbe stomatológa mal všímať, či je jeho ambulancia dostatočne materiálno i personálne vybavená. Zistiť si dopredu, či má daný lekár zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou a pozrieť si jeho cenník. Tiež by sa pacient mohol zaujímať o skúsenosti s daným lekárom, či už pýtať sa svojich známych, alebo vyhľadať si hodnotenie lekára na špecializovaných stránkach na internete.

Na ambulancii by mal pracovať zubný lekár, sestra, prípadne zubná (inštrumentárka) asistentka. Každá takáto ambulancia by mala byť dostatočne vybavená, nástroje (chirurgické i paradontologické) by v nej mali byť sterilné, lekár a personál by mal mať dostatok jednorazových a ochranných pomôcok, teda masku na tvár, jednorazové rukavice, poháre a podobne.

Pacient by si mal vopred zistiť cenník zubného lekára, aby ho potom vyúčtovanie neprekvapilo. Cenník by mal byť verejne dostupný. Niektorí stomatológovia ho majú zverejnený ešte pred vstupom do ambulancie, časť lekárov aj na internetovej stránke svojej ambulancie. Pred vyšetrením a zákrokom by sa mal pacient informovať, na čo má ako poistenec danej zdravotnej poisťovne nárok a ktoré výkony bude musieť zaplatiť, prípadne koľko bude doplácať. Mal by sa informovať, ako dlho bude trvať výkon a liečba, aké sú možné komplikácie. Pacient by potom mal podpísať informovaný súhlas, teda že súhlasí s navrhovaným výkonom a zákrokom. Po vyšetrení by mal dostať aj doklad o zaplatení.

Vrátim sa však ešte k príčinám vašej možnej nespokojnosti. Pokiaľ máte výhrady voči platbe za určitý výkon, ktorý vám váš stomatológ naúčtoval, mali by sa informovať vo svojej zdravotnej poisťovni a overiť si, na čo máte u stomatológa nárok. Ak by išlo o neoprávnenú platbu, podnet adresujte zriaďovateľovi, príslušnému VÚC - odboru zdravotníctva. Ak nie ste spokojná so samotnou prácou lekára a ste presvedčená, že išlo z jeho strany o zanedbanie zdravotnej starostlivosti, podajte podnet na prešetrenie príslušnej pobočke Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

V prípade, keď nie ste spokojný so svojím zubným lekárom a rozhodnete sa zmeniť lekára, zistite si aj vopred, či lekár, ku ktorému chcete chodiť na ošetrenie, vás prevezme do svojej odbornej starostlivosti, pretože môže byť kapacitne preťažený. V prípade, ak si neviete nájsť lekára, môžete sa obrátiť na svoju zdravotnú poisťovňu, prípadne na VÚC - odbor zdravotníctva.

Pri zmene poskytovateľa ambulantnej starostlivosti z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti je lekár povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu, zdravotnú kartu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania vášmu novému lekárovi, s ktorým ste uzatvorili dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

29%
23%
30%
18%