Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
24%
29%
19%