Členovia

Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

21%
65%
10%
2%
3%