Kontakt

Sekretariát AOPP

Katarína Gavalcová

Telefón: 0910 904 634

  • Pracovné dni od 8:00 - 16:00 hod.

Email: katarina.gavalcova@aopp.sk

Prezidentka

PhDr. Mária Lévyová

Email: maria.levyova@aopp.sk

Poradňa pre pacientov:

JUDr. Radmila Strejčková

  • osobne vo štvrtok 7:00 - 15:00 hod. v kancelárii AOPP
  • telefonicky na čísle 0911 612 548, v stredu 13:00 - 17:00 hod. a v piatok 7:00 - 15:00 hod.
  • emailom: info@ozpppp.sk

Sídlo a poštová adresa

Asociácia na ochranu práv pacientov SR

IČO: 30787238

Prešovská 39

821 08 Bratislava II

Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
25%
29%
19%