Predsedníctvo a Štruktúry


Prezidentka:

PhDr. Mária Lévyová

e-mail: maria.levyova@aopp.sk

mobil: 0915 572 760Viceprezidenti:

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc.

e-mail: dominik.tomek@aopp.sk

MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA

e-mail: elena.marusakova@aopp.sk 


Členovia predsedníctva:

Ľubica Pilková

e-mail: lubica.pilkova@aopp.sk

mobil: 0907 715 281

JUDr. Juraj Bók

e-mail: juraj.bok@aopp.skČestná prezidentka:

JUDr. Eva Madajová

e-mail: evamadajova@centrum.sk

Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
24%
29%
19%