Predsedníctvo a Štruktúry + experti + dobrovoľníci


Prezidentka:

​PhDr. Mária Lévyová

​e-mail: maria.levyova@aopp.sk

mobil: ​ 0915 572 760


Viceprezidenti:

​PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD., MSc.

e-mail: dominik.tomek@aopp.sk

​Mgr. Richard Fides, MBA ​

​e-mail: ​richard.fides@grapepr.sk​

mobil: ​ 0905 110 099


Členovia predstavenstva:

​Ľubica Pilková

​e-mail: ​lubica.pilkova@aopp.sk

mobil: ​ 0907 715 281

​JUDr. Juraj Bók

e-mail: juraj.bok@aopp.skČestná prezidentka:

​JUDr. Eva Madajová

​e-mail: evamadajova@centrum.sk

Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

17%
49%
34%