Legislatívne aktivity

Rok 2023


Legislatívne aktivity v predchádzajúcich rokoch

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

21%
65%
10%
2%
3%