História AOPP

Naše občianske združenie bolo založené 2001. Sme prvou pacientskou platformou na Slovensku, ktorá združuje špecifické pacientske organizácie podľa jednotlivých diagnóz. Pacientom poskytujeme zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Informujeme verejnosť o právach a povinnostiach pacientov, ako aj o fungovaní systému zdravotnej starostlivosti. Podieľame sa na tvorbe slovenských a európskych zákonov. Reprezentujeme slovenské pacientske organizácie v Európskom pacientskom fóre a v Medzinárodnej aliancii pacientskych organizácií. 

Pre všetkých pacientov organizujeme pravidelné vzdelávacie stretnutia, na ktorých sa môžu dozvedieť aktuálne informácie. Pre našich členov pripravujeme workshopy a konferencie k aktuálnym pacientskym témam.

AOPP je členom Rady vlády pre neziskové organizácie a Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím.


Staré logo:


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

54%
5%
6%
30%
4%