Odborné komisie a pracovné skupiny

 • ·Poradňa AOPP – pokračovanie v činnosti, budovanie siete poradní AOPP, zodpovedný člen predsedníctva AOPP a projektová manažérka - Miroslava Fövényes
  • 5.9.2017 – otvorená prvá pacientska poradňa v nemocnici F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici za účasti médií
  • Cieľ – uviesť poradňu do praxe; hodnotiť; následne otvoriť ďalšie podľa aktuálnych možností
  • Sprievodca právami pacienta na sociálnu a zdravotnú starostlivosť 2017 – brožúra o právach pacientov, pripravená aj v tlačenej podobe, distribuovaná medzi pacientov
  • zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Miroslava Fövényes
  • projektová manažérka - Miroslava Fövényes


 • · Projekt AOPP - EPF „EUPATI – Pacient a liek“ - pokračovanie vzdelávania pre pacientov 

  • jesenná prednáška Pacient a liek spojená so vzdelávaním AOPP
  • tím EUPATI pokračuje v zabezpečovaní vzdelávania v pacientskych organizáciách
  • projektová manažérka Petra Balážová
  • zodpovedný člen predsedníctva AOPP – Dominik Tomek


 •   Projekt „Lieky s rozumom“
  • TB - k spusteniu projektu za účasti partnerov - 30.6.2017
  • úspešne spustený portál www.liekysrozumom.sk
  • pripravujú sa letáky do ambulancií, nálepky, vizuály
  • projektový manažér Peter Marčan
  • zodpovedný člen predsedníctva AOPP – Mária Lévyová
 • PR aktivity – pokračovanie komunikačnej stratégie, správa FB a web stránky AOPP
  • implementácia tlačidla „podporte nás“ do našich článkov, blogov a na FB
 • Národný projekt splnomocnenca vlády SR pre mimovládne organizácie – za AOPP „Stratégia dlhodobej starostlivosti“
  • projekt bol spustený v gescii Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti
  • Akčný plán prípravy legislatívy v oblasti LTC za participácie verejnosti
  • v blízkom období by malo by dôjsť k zazmluvneniu ďalších osôb v súlade s personálnou maticou - AOPP, kompetentných ministerstiev
  • na projekte sa budú podieľať aj členské organizácie AOPP a verejnosť
  • zodpovedný člen predsedníctva AOPP - Mária Lévyová
  • projektové manažérky Mária Lévyová, Helena Valčeková

  ​


Aký je váš názor na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?

8%
83%
8%