Podporte nás 2 % z vašich daní

S novým rokom sa môžete opäť rozhodnúť, komu darujete 2 % zo zaplatenej dane z príjmu. Budeme radi, ak podporíte dobrú vec a svojimi 2 % nám pomôžete bojovať za kvalitnejšiu a dostupnejšiu zdravotnú starostlivosť pre nás všetkých. S vašou pomocou tak budeme môcť aj naďalej pomáhať tým, ktorí sa snažia docieliť spravodlivosť vo svojich ťažkých pacientskych a životných príbehoch.

Už 20 rokov obhajujeme záujmy a práva pacientov. Pomôžte nám aj vy zlepšiť postavenie pacientov v slovenskom zdravotníctve.

V nadväznosti na negatívne dopady koronakrízy na našich členov sme sa v tomto roku rozhodli zriadiť Fond na podporu vzdelávania pacientskych organizácií. Radi by sme im tak pomohli s obnovou a rozvojom vzdelávania pre pacientov so špecifickými diagnózami, ktorých združujú. Budeme radi, ak nám práve vašimi 2 % pomôžete naplniť aj túto myšlienku a mnoho ďalších cieľov v prospech pacientov.

V mene celého tímu AOPP vám ďakujem za pomoc a podporu.

  

Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Čo priniesol rok 2020

Minulý rok bol pre nás pacientov nesmierne ťažký práve preto, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti do veľkej miery ovplyvňovala situácia zapríčinená ochorením COVID-19. Aj napriek tomu, že epidemická situácia si vyžadovala neraz striktné opatrenia s výrazným dopadom na zdravotný stav a životy mnohých z nás, upozorňovali sme na ich možné riziká:

  • V prvej vlne pandémie odišlo viacero výziev na kompetentných, aby pri opatreniach na zamedzenie šírenia koronavírusu pamätali aj na ohrozené skupiny pacientov.
  • Žiadali sme ministra zdravotníctva o prijatie s cieľom priblížiť mu naše návrhy opatrení, ktoré bolo potrebné z pohľadu najviac ohrozených pacientov riešiť.
  • V polke apríla sme na základe ​výsledkov prieskumu, ktoré ukázali, do akej miery pocítili pacienti zníženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, vyzvali kompetentných, aby začali opatrenia v tomto smere uvoľňovať.
  • Na jeseň sme sa tri mesiace usilovali o to, aby vláda prijala rozpočet pre zdravotníctvo pre rok 2021, ktorý by bol spravodlivý a odzrkadľoval reálne potreby pacientov. Náš boj sme odštartovali spoločným memorandom, na ktoré následne nadviazala iniciatíva Stop hazardu so zdravím.
  • Koncom októbra, kedy sa pripravovalo prvé celoplošné testovanie, sme poukázali na to, že je potrebné zohľadniť v rámci výnimiek aj rizikových pacientov.
  • Koniec roka sa už spájal s víziou príchodu vakcíny proti COVID-19. Priniesli sme preto ​naše návrhy k Národnej vakcinačnej stratégii, ktoré by sa mali v prospech pacientov zohľadniť pri očkovaní na Slovensku. V tomto roku pokračujeme v našich aktivitách s cieľom, aby bolo očkovanie čo najskôr dostupné pre tie najzraniteľnejšie skupiny pacientov.

V rámci našej bezplatnej pacientskej poradne sme aj naďalej pomáhali pacientom a ich príbuzným riešiť ich individuálne problémy a sťažnosti. Podnety sa týkali do veľkej miery poskytovania zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19, vymožiteľnosti práv a zhoršenia dostupnosti plánovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj sociálnych existenčných dopadov v dôsledku zhoršenia zdravotného stavu.

Za kľúčové považujeme vzdelávať sa v oblasti ekonomiky, legislatívy a liečby, k čomu smerujeme aj v rámci nášho už niekoľkoročného vzdelávacieho kurzu pre vybraných predstaviteľov pacientskych organizácií. Tak ako po minulé roky, aj v roku 2021 bude jedným z našim cieľov rozširovať prostredníctvom cieleného vzdelávania rady pacientov, ktorí majú ambíciu podieľať sa na systémovom zlepšení postavenia a vplyvu pacienta na Slovensku.

V rámci vzdelávania nezabúdame ani na širokú verejnosť, pacientov. Už niekoľko rokov preto v rámci projektu Lieky s rozumom hovoríme o rozumnom a bezpečnom užívaní liekov.

Epidemická situácia nám skomplikovala prípravy 4. celoslovenskej pacientskej konferencie, ktorú sme napokon boli nútení presunúť do online prostredia. Hlavnou témou v poradí už štvrtého ročníka tohto jedinečného podujatia bola ​Bezpečnosť pacienta, a podobne ako po minulé roky sme aj v tom minulom vzdali hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorým sme odovzdali ocenenia v kategóriách Môj lekár a Moja sestra.

V uplynulom roku sme aktívne pripomienkovali viacero návrhov právnych predpisov a dokumentov Ministerstva zdravotníctva SR s cieľom obhajovať práva pacientov ako riadny člen MPK. Sme členmi medzinárodných pacientskych organizácií (EPF, IAPO) a počas pandémie COVID-19 sme sa snažili tlmočiť pacientom medzinárodne výzvy a návrhy prospešné pre pacientov.  


Verím, že podporíte 2 % z dane práve naše občianske združenie. Je to spôsob, ako zintenzívniť a skvalitniť našu dobrovoľnícku prácu v prospech pacientov.

Môžeme Vám sľúbiť a ubezpečiť Vás, že každé jedno euro, ktoré nám poskytnete, je podaním pomocnej ruky pacientom pri posilňovaní ich práv a pozície v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. 


Ako poukázať 2% z dane

V závislosti od toho, či poukazujete 2 % zo zaplatenej dane z príjmu ako zamestnanec, živnostník alebo firma, sa líši aj postup a vypĺňanie potrebných tlačív. Ak vám robí ročné zúčtovanie váš zamestnávateľ, bude potrebné vyplniť a doručiť príslušnému daňovému úradu vyplnené tlačivo ​​​Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby​​ s nasledovnými údajmi:

  • Názov: Asociácia na ochranu práv pacientov, Prešovská 39, Bratislava 821 08
  • Forma: Občianske združenie
  • IČO: 307 87 238

Podrobnejšie informácie o poukazovaní 2 % zo zaplatenej dane z príjmov pre fyzické a právnické osoby nájdete ​​tu​.

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

52%
5%
7%
32%
4%