Je podľa vám informovanie o opatreniach a zmenách v rámci mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou koronavírusu dostatočné?

40%
25%
3%
33%