Mesačník zo života AOPP

Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%