Poplatky za vyšetrenia u gynekológa

19.09.2019

Môže si odo mňa gynekológ vypýtať poplatok za vyšetrenie? Počula som, že niektorí lekári si účtujú za sono, ultrazvuk, cytológiu a podobne.


JUDr. Radmila Strejčková

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu požadovať úhradu len za výkony, ktoré nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia​

Na čo máte zo zákona nárok?​

U gynekológa, s ktorým má žena uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a je zmluvným lekárom jej zdravotnej poisťovne, má nárok na výkony pozostávajúce z jednej preventívnej prehliadky od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok. V prípade tehotenstva má žena nárok na jednu preventívnu prehliadku raz za mesiac a jednu preventívnu prehliadku raz za šesť týždňov po pôrode u gynekológa pôrodníka. To platí v prípade, ak ide o fyziologickú graviditu, teda bezproblémový priebeh tehotenstva a počas šestonedelia. O počte potrebných prehliadok a vyšetrení rozhoduje gynekológ – pôrodník.

Ženy by nemali zabúdať na preventívne gynekologické vyšetrenie, ktorého súčasťou je cytologické vyšetrenie krčka maternice, a ktoré je súčasťou preventívnej prehliadky vo veku 23 až 64 rokov. Prvé dva odbery vám urobia v ročnom intervale. Ak sú negatívne, stačí to opakovať v 3-ročnom intervale (až do 64. roku). Ak sú výsledky pozitívne, lekár určí ďalší postup. 

Preventívne vyšetrenie obsahuje najmä:

  • základné vyšetrenie, vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom,
  • ultrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou,
  • ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov, vrátane regionálnych lymfatických uzlín (raz za 2 roky),
  • vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu,
  • vaginoskopiu, kolposkopiu.

Doplnkom prevencie je mamografia prsníkov. Raz za dva roky ju absolvujú ženy od 40 do 69 rokov, raz ročne ženy bez ohľadu na vek s pozitívnou rodinnou diagnózou a individuálne ženy s patologickým nálezom.

Preventívne cytologické vyšetrenie absolvujú ženy od 23 rokov. Prvé dva odbery sa robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom intervale. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak sú ostatné 3 cytologické nálezy negatívne.

Kedy treba počítať s platbami?

V prípade, ak si po dohode s lekárom budete žiadať vyšetrenie v častejších intervaloch, prípadne si vyžiadate rozšírené cytologické vyšetrenie, vtedy už do úvahy prichádzajú aj priame platby. Niektoré zdravotné poisťovne ponúkajú svojim pacientkam benefity, a to bezplatné rozšírené cytologické vyšetrenie steru z krčka maternice, za ktoré sa zvyčajne dopláca 20 až 40 eur. Je však potrebné informovať sa v zdravotnej poisťovni, na aké benefity máte nárok, prípadne si to overiť na jej webových stránkach.


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%