Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia

26.03.2020

Aké opatrenia boli doposiaľ prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu? Čo treba v rámci prevencie tohto ochorenia dodržiavať? 

JUDr. Radmila Strejčková

  • Asociácia na ochranu práv pacientov aktívne sleduje dianie okolo pandémie koronavírusu. V rámci informovania našich členov a priaznivcom preto zhromažďujeme všetky aktuálne opatrenia a uznesenia, ktoré boli v súvislosti s pandémiou prijaté. V rámci tohto príspevku ich budeme priebežne aktualizovať.


Aktuálne

Všetky dôležité informácie, ako aj metodické usmernenia pre lekárov a pacientov, môžete nájsť aj na stránke Ministerstva zdravotníctva SR.


Súhrn opatrení prijatých ku dňu 18. februára 2021

  • V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bolo dňa 22.1.2021 ​pod č.14/2021 Z. z. vyhlásené uznesenie vlády SR č. 44  z 20.1.2021 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády SR č. 1 zo 6. januára 2021 podľa článku 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov a na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 s účinnosťou od 22.1.2021​

V Zbierke zákonov Slovenskej republiky boli vyhlásené:

  • ​Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 693 z 28. októbra 2020 k návrhu na ďalšie rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v znení vyhlásenom dňa 29.10.2020 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 298/2020 Z. z. Predpis je účinný od 29.10.2020.
  • Zákon č. 286/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.  Prijatím tohto zákona sa najmä rozširuje a upresňuje pôsobnosť úradov verejného zdravotníctva. Zákon nadobudol účinnosť dňom 15.10.2020.

​Súhrn neaktuálnych opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19​


Čo všetko sa oplatí vedieť o koronavíruse


Prečítajte si aj:

Nové číslo Newslettra prevencie

Newsletter Prevencie vychádza v rámci projektu Tvorba nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie a ich zavedenie do medicínskej praxe. Projekt realizuje tím odborníkov z odboru Štandardných preventívnych, diagnostických a terapeutických postupov Ministerstva zdravotníctva SR.


Nitra rozšírila pomoc s nákupmi aj na ďalšie skupiny obyvateľov

Pomoc so zabezpečením nákupu potravín, základnej drogérie a liekov v období pandémie bola pôvodne určená len občanom nad 65 rokov odkázaným na pomoc druhých. Mesto Nitra ju však rozšírilo o ďalšie skupiny obyvateľov.


Vyšetrenie na koronavírus Covid-19 (výter z hrdla a nosa): Čo robiť a nerobiť (zásady)

Ak vás čaká odber na zistenie prítomnosti koronavírusu, je potrebné dodržať niekoľko zásad. Ktoré to sú?
Senior linka pre seniorov z Bratislavy

Bratislavský samosprávny kraj a jednotlivé mestské časti prichádzajú s viacerými opatreniami v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Pre starších obyvateľov hlavného mesta zriadili bezplatnú linku, na ktorej im bude poskytnutá pomoc v prípade, že si potrebujú zakúpiť lieky či potraviny.

Aké aktivity robí na pomoc seniorom a zdravotne postihnutým vaše mesto?

Únia miest Slovenska zriadila na svojej stránke sekciu pre seniorov a zdravotne postihnutých. Stránka prináša súhrnný prehľad aktuálnych služieb, dôležitých informácií či kontaktov pre túto rizikovú skupinu obyvateľstva, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých miest.
Čo robiť pri podozrení na nákazu koronavírusom? Ministerstvo zdravotníctva pripravilo užitočné návody

Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo užitočné infografiky pre verejnosť. Nájdete v nich informácie o tom, čo robiť, ak máte podozrenie na nákazu koronavírusom, či ako postupovať, keď ste chorí. Venujú sa tiež ochrane tých najzraniteľnejších skupín - starších ľudí a chronických pacientov.Ako postupovať pred zubným ošetrením?

Komora zubných lekárov vydala pre pacientov usmernenia, ako v súčasnej situácii - pri viacerých opatreniach v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu, postupovať v prípade plánovanej či akútnej návštevy zubnej ambulancie.


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

52%
5%
7%
32%
4%