OZ SEKUNDA


Pacientska organizácia Sekunda pre život vznikla z podnetu pacientov, ktorí prekonali náhlu cievnu mozgovú príhodu (mozgovú porážku, iktus, mŕtvicu). Jej hlavným poslaním je v rámci tzv. sekundárnej prevencie edukovať širokú verejnosť o symptómoch nCMP a dôležitosti volať prvú pomoc okamžite. Nakoľko ide o ochorenie, pri ktorom rozhoduje o živote a smrti ČAS. V rámci primárnej prevencie sa zameriavame na šírenie povedomia o rizikových faktoroch, ktoré môžu byť príčinou vzniku mozgovej príhody, ako je fibrilácia predsiení, Fábryho choroba, vysoký krvný tlak, cholesterol.

Uvedomujeme si, že ČAS je dôležitá veličina a pacient po rozpoznaní príznakov nCMP by mal okamžite volať 155! Na strane druhej je dôležité, aby mal každý pacient bez ohľadu na to, kedy a kde ho postihne mozgová príhoda, rovnaké šance na adekvátnu zdravotnú starostlivosť v akútnej fáze. A preto je naším primárnym cieľom v spolupráci s odbornou spoločnosťou (SNeS) a MZ SR optimalizovať systém manažmentu pacienta s nCMP tak, aby sme čo najviac pacientov po prekonaní nCMP vrátili späť do plnohodnotného života.

Kontakty:

predseda: Mgr. Richard Fides

Aktuálne prebiehajúca kampaň: Čas je mozog www.casjemozog.sk

Stránka OZ: www.sekundaprezivot.sk

Facebook: https://www.facebook.com/Čas-je-mozog-176557572035...

e-mail: info@sedemzivotov.sk


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
5%
9%
35%
5%