Lymfoma Slovensko

Občianske združenie, ktoré sa venuje pacientom s diagnózou lymfóm (rakovina lymfatického systému) a leukémia, ako aj ich príbuzným. Jeho cieľom je napomáhať k zlepšovaniu podmienok pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie.

Úzko spolupracuje s odborníkmi - onkohematológmi, všeobecnými praktickými lekármi a ďalšími špecialistami a participuje na ich odborných fórach, kde sa snaží podávať pohľad onkohematologických pacientov na rôzne témy. Zároveň spoločne s týmito profesijnými združeniami iniciuje inštitucionálne zmeny na celonárodnej aj lokálnej úrovni.

Množstvo pacientov Lymfoma Slovensko sú mladí ľudia s onkologickým ochorením, prinášajúci so sebou témy, ktoré doposiaľ spoločnosť neriešila.

Aj preto sú pilotnými projektmi Lymfomy tieto témy:

  • Možnosti zachovania fertility u mladých onkologických pacientov a rodičovstvo
  • Včasná diagnostika
  • Život onkohematologického pacienta po liečbe

Lymfoma Slovensko má záujem, aby združenie bolo "pacientom nablízku", preto má svojich členov, ktorí sa stali "pacientskými dôverníkmi" po celom Slovensku a sú psycho-sociálnou a emocionálnou podporou pre ostatných pacientov.

Prevádzkuje poradňu o príznakoch, liečbe ochorenia a nežiaducich účinkoch na e-mailovej adrese poradna@lymfom.sk, ako aj všeobecné poradenstvo na facebookovej stránke a uzatvorenej stránke FB s názvom Lymfom priatelia.

Kontakty:
Mgr. Miroslava Fövényes
www.lymfom.sk
Facebook: @lymfomaslovensko
oz@lymfom.sk
0908 573 795

Viete, čo je stratifikácia nemocníc?

50%
15%
17%
18%