Lymfoma Slovensko

Občianske združenie, ktoré sa venuje pacientom s diagnózou lymfóm (rakovina lymfatického systému) a leukémia, ako aj ich príbuzným. Jeho cieľom je napomáhať k zlepšovaniu podmienok pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie.

Úzko spolupracuje s odborníkmi - onkohematológmi, všeobecnými praktickými lekármi a ďalšími špecialistami a participuje na ich odborných fórach, kde sa snaží podávať pohľad onkohematologických pacientov na rôzne témy. Zároveň spoločne s týmito profesijnými združeniami iniciuje inštitucionálne zmeny na celonárodnej aj lokálnej úrovni.

Množstvo pacientov Lymfoma Slovensko sú mladí ľudia s onkologickým ochorením, prinášajúci so sebou témy, ktoré doposiaľ spoločnosť neriešila.

Aj preto sú pilotnými projektmi Lymfomy tieto témy:

  • Možnosti zachovania fertility u mladých onkologických pacientov a rodičovstvo
  • Včasná diagnostika
  • Život onkohematologického pacienta po liečbe

Lymfoma Slovensko má záujem, aby združenie bolo "pacientom nablízku", preto má svojich členov, ktorí sa stali "pacientskými dôverníkmi" po celom Slovensku a sú psycho-sociálnou a emocionálnou podporou pre ostatných pacientov.

Prevádzkuje poradňu o príznakoch, liečbe ochorenia a nežiaducich účinkoch na e-mailovej adrese ​poradna@lymfom.sk, ako aj všeobecné poradenstvo na facebookovej stránke a uzatvorenej stránke FB s názvom Lymfom priatelia.

Kontakty:

Mgr. Miroslava Fövényes

www.lymfom.sk

Facebook: @lymfomaslovensko

oz@lymfom.sk

0908 573 795

Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
6%
8%
35%
5%