Deň ženského zdravia v Košiciach

13.04.2023 | 10:00 am - 12:00 pm

Iniciatíva Deň ženského zdravia je organizovaná Asociáciou na ochranu práv pacientov v Slovenskej republike (AOPP), ktorá združuje pacientske organizácie naprieč rôznymi ochoreniami. Realita každého dňa nás utvrdzuje v tom, že systém poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku nemá jasne definované vízie pre viaceré oblasti. To má za následok nesystematický postup, ktorého následky znáša v konečnom dôsledku práve pacient. Zaujímajú nás rôzne uhly pohľadov na zdravie žien, a to v rámci celého Slovenska . Preto sme sa vybrali za Vami do Košíc.

Ženy zohrávajú jedinečnú úlohu v spoločnosti. Vnímame preto, že je najvyšší čas, aby sme sa podobne ako v iných krajinách aj my začali zaoberať komplexným pohľadom na oblasť prevencie, fyzického a duševného zdravia žien.

Prvá odborná diskusia sa uskutoční 13. apríla 2023 o 10.00 v priestoroch Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru 2 v Košiciach.

Prosíme o potvrdenie účasti do 10. apríla 2023 na: Lubica.fidesova@grapepr.sk

Vaša účasť je vítaná. Na osobné stretnutie s Vami sa teší prezidentka AOPP Mária Lévyová a ďalší zaujímaví odborníci a hostia.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%