Význam jedenia so zameraním na senzoricko-motorické správanie

07.11.2022 | 8:00 am - 5:00 pm

Terapeutické ihrisko Janka vás pozýva na školenie o význame jedenia so zameraním na senzoricko-motorické správanie, ktoré sa uskutoční v dňoch 6. a 7. 11. 2022 v Poprade. 

Ak máte záujem zúčastniť sa školenia, vyplňte, prosím, prihlasovací formulár na tomto linku: https://forms.gle/mkHHZNrTjyKrwqzP9.Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%