Prednášky s panelovou diskusiou "Pacient v klinickom výskume"

14.09.2022 | 9:00 am - 10:30 am

Dňa 14. septembra 2022 od 9:00 do 10:30 sa na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Moskovskej ulici 2, v posluchárni M6 na prízemí uskutočnia prednášky s panelovou diskusiou na tému "Pacient v klinickom výskume". 

Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku bez tlmočenia. Registrácia nie je potrebná, účasť je bez poplatku.

Témy prednášok a diskusie:

  • Aká je úloha pacientov (end-users) v klinickom výskume?
  • Ako robiť výskum, aby mal význam a prínos pre spoločnosť (end-users)?
  • Aké sú výzvy a bariéry zapojenia pacientov (end-users) do klinického výskumu?
  • Ako prekonať tieto výzvy s využitím prístupu a metodiky výskumu založeného na dôkazoch?

Cieľom podujatia je predstaviť koncept výskumu založeného na dôkazoch (Evidence-based-Research - EBR) a diskutovať o jeho využití vo výskume a klinickej praxi so zameraním na význam a potrebu zapojenia koncových užívateľov (klinických pracovníkov, pacientov, rodinných príslušníkov) do plánovania a realizácie nového výskumu.

Podujatie je organizované v rámci projektu EVBRES (EVidence-Based-RESearch) podporovaného Európskou úniou v rámci COST Action 17117. Prednášateľmi budú zahraniční experti v oblasti EBR a panelovej diskusie sa zúčastnia za Lekársku fakultu UK: prof. Daniela Ostatníková, prof. Ján Pečeňák a doc. Michaela Kostičová.

Viac sa o podujatí dozviete v pozvánke, programe podujatia alebo na webovej stránke https://www.fmed.uniba.sk/veda/evbres-evidence-based-research/


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%