Deň ženského zdravia

05.06.2022 | 11:00 am - 7:00 pm

V nedeľu 5. júna sa v bratislavskej Starej tržnici uskutoční prvý ročník nového ambiciózneho projektu. Podujatie Deň ženského zdravia, ktorého organizátorom je Asociácia na ochranu práv pacientov, prináša zaujímavé diskusie s odborníkmi aj pacientkami, interaktívne sprievodné aktivity a workshopy pre ženy každého veku a má za cieľ zvyšovať povedomie o ženských chorobách a potrebách včasnej prevencie. V uvoľnenej atmosfére, zároveň, vytvorí priestor pre vedomú komunitu žien, ktoré sa zaujímajú o svoje telo a dušu, zdieľajú skúsenosti a neboja sa hovoriť ani o citlivých témach.  

Deň ženského zdravia má ambíciu stať sa nositeľom zmeny vo vnímaní dôležitosti ochrany fyzického aj mentálneho zdravia žien na Slovensku a chce posilniť víziu aj konkrétne kroky v týchto oblastiach. Prvý ročník iniciatívy podporí celospoločenskú diskusiu a spojí lekárov a aktérov, ktorí majú dosah na systémové zmeny, spolu s pacientmi, osobnosťami a širokou verejnosťou.

Diskusné bloky v rámci programu reagujú na kľúčové témy, ktoré rezonujú aj v kontexte pandémie v spoločnosti čoraz intenzívnejšie. Patria medzi ne zodpovednosť za vlastné zdravie, prevencia a liečba ženských onkologických ochorení, osveta a dostupnosť modernej diagnostiky a terapie, zdravé tehotenstvo či choroby prichádzajúce s vekom. Podujatie sa bude venovať aj psychickej rovnováhe a vzájomnej podpore v aktuálnom neľahkom období, ako aj zdravému životného štýlu podporujúcemu rovnováhu medzi dobrým telesným a duševným zdravím žien.

O svoje poznatky a odporúčania sa s prítomnými návštevníkmi podelia napríklad títo odborníci z rôznych oblastí starostlivosti o zdravie žien:

  • MUDr. Marián Streško, PhD., prednosta Onkologickej kliniky, Fakultná nemocnica Trnava
  • MUDr. Lucia Denková, klinická onkologička, Univerzitná nemocnica Bratislava
  • MUDr. Boris Bajer, PhD., fyziológ, patofyziológ a dietológ
  • Mgr. Michala Bednáriková, športová psychologička
  • MUDr. Pavol Veselý, očný chirurg
  • PhDr. Robert Krause, PhD., MBA, neuropsychológ
  • doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD., zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK
  • MUDr. Marianna Vitková, PhD., expertka z Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP v Košiciach

„Dňom ženského zdravia vytvárame priestor pre spájanie síl a celospoločenskú diskusiu, ako spoločne zlepšiť situáciu v systéme zdravotníctva v našej krajine tak, aby boli dievčatá a ženy na Slovensku po všetkých stránkach zdravšie a vyrovnanejšie. Veríme, že postupným výsledkom tejto iniciatívy, ktorej tradíciu práve zakladáme a ktorú plánujeme do budúcnosti ďalej rozvíjať, budú konkrétne kroky v oblasti prevencie, vzdelávania, prístupu k moderným terapiám a manažmentu zdravotnej starostlivosti pre všetky ženy na Slovensku,“ uvádza Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov.

Na programe podujatia sú aj osobné príbehy pacientok, ktoré sprostredkujú silné emócie a vzájomnú motiváciu. Rozhovory bude viesť moderátorka Zlatica Švajdová Puškárová, ktorá sa zároveň stala ambasádorkou tejto iniciatívy. Pripravené sú tiež sprievodné workshopy, počas ktorých si budú môcť účastníčky vychutnať zdravé pochúťky, vyskúšať tvárovú jogu či oboznámiť sa s vlastnou farebnou typológiou. Na záver dňa sa môžu návštevníčky a ich rodiny tešiť na koncert speváčky a ambasádorky podujatia Márie Čírovej.

Podujatie Deň ženského zdravia sa koná pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Vstup na akciu je voľný pre všetky návštevníčky a návštevníkov. Viac informácií o bohatom program je k dispozícii na stránke www.denzenskehozdravia.sk. 


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%