Začnite svoju cestu za zdravím! Svetový deň obezity si pripomenieme už túto sobotu

28.02.2023
article_736

Svetový deň obezity upriamuje pozornosť na rastúcu epidémiu obezity a potrebu lepšej prevencie a liečby nielen vo svete, ale aj v Európe. Tento rok si ho pripomenieme v sobotu 4. marca 2023. K šíreniu osvety prispievajú národné a miestne podujatia organizované vo všetkých štátoch vrátane Slovenska. 

Podľa predpovedí postihne obezita do roku 2030 viac ako polovicu európskej populácie. Jednotlivci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti aj organizácie v celej Európe sa pripoja k myšlienke Svetového dňa obezity a zúčastnia sa rôznych podujatí od bezplatných zdravotných prehliadok a poradenstva o zdravej výžive cez virtuálne dni otvorených dverí v nemocniciach a liečebných centrách až po informačné a školiace workshopy pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Slovensko sa v tomto roku pripojí k tomuto významnému dňu prostredníctvom kampane, ktorá je iniciatívou Európskej koalície pre ľudí žijúcich s obezitou (ECPO) a prebieha v spolupráci so Slovenskou koalíciou ľudí s obezitou a nadváhou (SKLON) a Európskou asociáciou pre štúdium obezity (EASO). V rámci týždňa prevencie obezity, ktorý pripadá na 27. február až 4. marec, organizuje SKLON aj u nás na Slovensku rôzne osvetové aktivity. „Je dôležité o obezite hovoriť a oslovovať ľudí zo všetkých spoločenských vrstiev, aby si uvedomili riziká tohto ochorenia a šírili osvetu ďalej,“ vysvetlila dôležitosť myšlienky Svetového dňa obezity zakladateľka a predsedníčka Slovenskej koalície ľudí s nadváhou a obezitou RNDr. JUDr. Hana Vrabcová.

V duchu sloganu „Riešme spoločne obezitu„ predstavuje SKLON sériu tohtoročných podujatí a aktivít, ktoré vznikli aj vďaka Fondu na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií Asociácie na ochranu práv pacientov. „Pohyb je náš liek a rôzne druhy pohybu sú účinné v prevencii obezity. Každý môže v týchto dňoch prijať svoju osobnú výzvu k aktívnej chôdzi,” vyzýva Dr. Vrabcová verejnosť k zapojeniu sa do aktivity Kilometre proti obezite. V Centre zdravia a prevencie obezity v Zdravotnom stredisku na Budovateľskej 6 v Bratislave je možnosť absolvovať bezplatné merania a poradenstvo o životnom štýle. V OC FreshMarket na Rožňavskej je naplánovaný za aktívnej účasti OZ SKLON Deň Fit a Fresh, kde návštevníci nájdu aj edukačnú výstavku potravín s obsahom cukrov, bezplatné merania a poradenstvo. V piatok a sobotu sa môžu záujemcovia zúčastniť vysielania Pacient Lounge ECPO, ktorého sa zúčastní niekoľko známych a medzinárodne uznávaných hostí, či vypočuť si broadcast na tému „Porozprávajme sa o obezite”. Všetky potrebné informácie o prebiehajúcich aktivitách sú dostupné na stránke združenia https://www.sklon.sk/projekty/svetovy-den-obezity/svetovy-den-obezity-2023.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je obezita jednou z najväčších výziev verejného zdravia 21. storočia, keďže jej prevalencia sa v mnohých európskych krajinách od 80. rokov strojnásobila. OZ SKLON sa preto usiluje upozorniť na vplyv, ktorý má obezita na spoločnosť a ekonomiku a na obrovské výhody, ktoré možno získať z prevencie a liečby.

Ďalšie podrobnosti o Svetovom dni obezity, podujatiach, ktoré sa konajú, ako aj ďalšie informácie o obezite, jej prevencii a liečbe sú k dispozícii na webovej stránke Svetového dňa obezity v Európe www.woday.eu a na stránke OZ SKLON www.sklon.sk .


O Slovenskej koalícii ľudí s obezitou a nadváhou (SKLON)

Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou je dobrovoľná, mimovládna a politicky nezávislá nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať pri vytváraní podmienok na zlepšenie zdravia občanov a pacientov s nadváhou a obezitou, rozširovanie osvety a povedomia o obezite ako o ochorení, ktoré ovplyvňuje kvalitu života, propagovať prevenciu, osvetu a zdravotnú výchovu pri nadváhe a obezite, spolupracovať so štátnymi subjektmi a propagovať prevenciu nadváhy a liečbu obezity, podporovať a zabezpečovať vzdelávanie pacientov a ľudí s obezitou a nadváhou s obezitou, prispieť k tvorbe a realizácii národnej stratégie boja proti obezite.


Tlačová správa Slovenskej koalície ľudí s obezitou a nadváhou, 28. február 2023


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%