Pacientske organizácie a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti žiadajú spravodlivé dofinancovanie zdravotníctva

06.10.2020
article_529

Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) žiada, aby Vláda Slovenskej republiky prehodnotila návrh na dofinancovanie zdravotnej starostlivosti cez zvýšenie základného imania vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Táto požiadavka vychádza aj z Memoranda, ktoré v mene pacientov asociácia podpísala spolu s významnými zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na závažnosť situácie AOPP požiadala o stretnutie k tejto téme prezidentku SR Zuzanu Čaputovú.

AOPP už minulý týždeň upozornilo na hroziacu diskrimináciu približne 2,2 milióna občanov v spojitosti s vládnym návrhom navýšiť základné imanie len v štátnej zdravotnej poisťovni. Jedným z dôsledkov tohto kroku môže byť zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre poistencov súkromných zdravotných poisťovní „Zdravotné problémy si nevyberajú podľa toho, v ktorej poisťovni je človek poistený. Ak v zdravotníctve chýbajú peniaze, aj v dôsledku poklesov zdravotných odvodov, mal by štát hľadať riešenie tejto situácie pre všetkých svojich občanov,“ upozorňuje prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Vzhľadom na nedostatočné financovanie slovenského zdravotníctva, ktoré sa naplno prejavilo v súčasnej pandemickej situácii a dopadoch tohto stavu na pacientov, sa AOPP pripojilo k memorandu za spravodlivé dofinancovanie zdravotníctva. Podpísala ho napríklad aj Asociácia neštátnych zdravotníckych zariadení agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti v SR, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Zväz ambulantných poskytovateľov a ďalší. „Nielen lekári a ostatní poskytovatelia, ale aj my, pacientske organizácie vnímame, že v dôsledku tohto kroku nastane situácia, ktorú nemá ani jeden z  2,2 milióna občanov Slovenska ako riešiť. Aj preto sme sa k tejto iniciatíve pridali,“ vysvetľuje M. Lévyová.

V realite sa totiž môže stať, že nemocnice či ambulancie obmedzia odkladnú zdravotnú starostlivosť pre poistencov dvoch súkromných poisťovní, vrátane takzvaných poistencov štátu (deti, dôchodcovia, študenti, matky na materskej). „Neviem si predstaviť, že by mal štát záujem o to, aby sa státisíce jeho občanov, medzi nimi aj poistencov, za ktorých platí zdravotné odvody štát, nevedeli dostať k liečbe. Najmä v čase šíriaceho sa koronavírusu, ktorý predstavuje zvýšené riziko práve pre pacientov s inými pridruženými ochoreniami,“ dodáva Lévyová. Podľa nej aj AOPP už koncom minulého roka upozorňovalo na nedostatočné financovanie zdravotníctva na tento rok. Situáciu ešte zhoršili nižšie výbery zdravotného poistenia spôsobené dlhodobými pandemickými PN či prepúšťaním.

Aj preto signatári memoranda požiadali o stretnutie aj prezidentku SR Zuzanu Čaputovú. Veria, že práve prezidentka republiky môže priniesť do diskusie o dofinancovaní pohľad, ktorý bude reprezentovať všetkých občanov Slovenska. „Vnímame, že sa tu opäť otvára politická diskusia o unitárnom systéme. Pacienti si už zvykli, že každá druhá vláda sa k nej vracia. Dnes ale nie je priestor na riešenie tejto otázky. Čelíme totiž oveľa závažnejším problémom, akým je aj ohrozenie zdravotnej starostlivosti mnohých pacientov,“ upozorňuje M. Lévyová. Podľa nej by sa táto téma mala otvoriť v čase, kedy sa bude dať s plnou vážnosťou povedať, že Slovensko má pod kontrolou výskyt a šírenie COVID-19.

Aj preto AOPP, ale aj ostatní signatári memoranda žiadajú Vládu SR, aby návrh na dofinancovanie doplnila o dofinancovanie zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov SR. „Ústava dáva občanom nárok na dostupnú a zdravotnú starostlivosť. Nehovorí nič o tom, že štát má právo ju odoprieť poistencom niektorých poisťovní,“ uzatvára M. Lévyová.

MEMORANDUM


Foto: pixabay.com


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%