Pacienti sa dohodli na spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva

04.06.2021
article_600

Prezidentka a viceprezidenti AOPP sa stretli s výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva, so sociologičkou a odborníčkou na rodovú rovnosť PhDr. Silviou Porubänovou a právnikmi, ktorí sa zaoberajú diskrimináciou a porušením zásad rovnakého zaobchádzania. Dohodli sme sa na spolupráci v rámci legislatívnych procesov a ich pripomienkovaní v prípade hroziacej diskriminácie jednotlivých skupín pacientov, či už v oblasti liekovej politiky, alebo iných zákonov, právnych noriem upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti.


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
24%
29%
19%