OZ Lymfoma sa mení

18.08.2021
article_613

Prezidentka AOPP Mária Lévyová sa dňa 13.8.2021 zúčastnila podujatia, ktoré sa konalo v kúpeľoch Brusno a zorganizovalo ho pri príležitosti 15. výročia založenia Občianske združenie (OZ) Lymfoma, ktoré je dlhé roky členskou organizáciou Asociácie na ochranu práv pacientov. Aktívne sa zapája do obhajoby práv pacientov, pripomienkovania legislatívnych návrhov a presadzovania inovácii v prospech nás všetkých pacientov. Za to patrí v prvom rade veľké poďakovanie bývalej predsedníčke Miroslave Fövényes, ktorá dlhé roky viedla OZ Lymfoma a obhajovala práva aj pacientov s inými diagnózami na národnej a medzinárodnej úrovni. 

OZ Lymfoma sa rozhodlo pri tejto významnej príležitosti pre reštart, zmenu filozofie vo vedení a pre rozšírenie svojho pôsobenia. OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko sa rozhodli podávať pomocnú ruku a podporu aj pacientom s inými hematologickými malignitami, s leukémiami. 

Na podujatí bol predstavený projekt, ktorý v budúcnosti môže pomôcť mnohým už spomínaným pacientom. Rovnako môže slúžiť ako príklad pre iné pacientske organizácie v rámci vzájomnej podpory. Projekt bude čoskoro predstavený širokej verejnosti, preto nechceme predbiehať. 

Sme radi, že máme v našich radoch, tak skvelých a nadšených priekopníkov v rámci pacientskeho hnutia. V mene AOPP ďakujeme OZ Lymfoma za dlhoročnú prínosnú a skvelú spoluprácu. Želáme OZ Lymfoma a Leukémia veľa nového a dobrého vetra do plachiet, zdravia, šťastia a úspechov pri napĺňaní stanovených cieľov. Rovnako sa tešíme na ďalšiu spoluprácu v rámci našej pacientskej platformy, pretože iba spájaním síl, vzájomnou podporou môžeme napĺňať propacientské ciele, obhájiť naše práva, zlepšiť postavenie pacientov na Slovensku.    


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%