Letná škola AOPP: Učíme sa pre lepšiu budúcnosť pacientov

23.08.2023
article_785

V auguste 2023 sa uskutočnilo významné podujatie, ktoré spojilo pacientske organizácie so zameraním na výmenu skúseností a rozvoj nových zručností. Asociácia na ochranu práv pacientov (AOPP) zorganizovala Letnú školu, ktorá bola zavŕšením Tréningu pacientskych organizácií v oblasti HR, projektového a dátového manažmentu.

Počas troch dní od 15. do 17. augusta sa zapojené organizácie vrátane Šance pre pečeň, Lymfomy a Leukémie Slovensko, Ligy proti reumatizmu, EBMT, Slovenskej myelómovej spoločnosti, Zväzu postihnutých civilizačnými ochoreniami SR, Centra zdravia a obezity a DiaTyrnavie venovali rôznym tematickým prednáškam, workshopom a prezentáciám.

Medzi význačnými bodmi programu boli prezentácia grantových možností Medzinárodného vyšehradského fondu a Programu Slovensko 2021 - 2027, workshop na tému využívania umelej inteligencie pri písaní projektov a prednáška o manažmente stresu. V rámci programovej časti "Spájame idey s príležitosťami" sa predstavili partneri ako Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, Roche, UCB, Grandaliro a expert na technológie a procesný manažér Martin Blažek. Zástupcovia pacientskych organizácií pred partnermi z biznis prostredia odprezentovali svoje projektové návrhy zamerané na osvetu, pomoc pacientom či digitalizáciu organizácie.

Po podujatí prišla spätná väzba od účastníkov, v ktorej zdôraznili kvalitu vzdelávania a význam tejto príležitosti pre ich prácu s pacientmi. Ako uviedla EBMT: "Vážime si, že ste takto do nás investovali. Vnímame Vašu prácu pre pacientov na úrovni AOPP. Poskytli ste nám nástroje a know how, ktoré vieme konkrétne použiť v našej práci pre pacientov. Ďakujeme."

Týmto spôsobom Letná škola AOPP nielen podporila odborný rozvoj účastníkov, ale aj napomohla k profesionalizácii samotných organizácií. Vďaka tejto Letnej škole a angažovaným zástupcom pacientov, partnerov aj prezentujúcich sa naplnil spoločný zámer - spojiť idey s príležitosťami.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%