AOPP na zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie

11.06.2021
article_602

Prezidentka AOPP Mária Lévyová sa dňa 8. júna 2021 zúčastnila 25. zasadnutia Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie


Rada vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie, okrem iného: 

A) navrhuje 

vzatie späť z legislatívneho procesu návrhy zákonov, ktoré boli Úradom vlády SR – podpredsedom vlády pre legislatívu dňa 06. mája 2021 predložené do medzirezortného pripomienkového konania:

 

B) odporúča 

podpredsedovi vlády SR pre legislatívu Štefanovi Holému predložiť ich na nové spracovanie, ktoré bude rešpektovať pravidlá upravujúce legislatívny proces a zohľadní hlas aktívnych občanov


C) zaväzuje 

v prípade nenaplnenia bodu A) predsedu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie/ splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti osloviť podpredsedu vlády Štefana Holého na rokovania so zástupcami Komory MNO pred predložením zákonov na rokovanie legislatívnej rady vlády SR


Ide o dôležité a zásadne zmeny, ktoré ovplyvňujú naše životné prostredie, rovnako aj naše zdravie. Preto veríme, že dôjde k legislatívnym úpravám v uvedených právnych normách


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
24%
29%
19%