Pacienti sa listom obracajú na predsedu vlády a predsedu národnej rady s požiadavkou o sprístupnenie modernej liečby slovenským pacientom

22.02.2022
article_660

Dnes sa v mene pacientov obraciame listom na predsedu vlády a predsedu národnej rady, aby neodkladali rokovanie o novele Zákona 363/2011. Mnohí pacienti čakajú na svoje život zachraňujúce lieky. My pacienti, nemáme čas čakať na rozhodnutia, ktoré nám môžu zachrániť život. Veríme, že na zajtrajšom zasadnutí vlády príde aj na tak dôležitú tému, akou je dostupnosť inovatívmych liekov, ktoré sú dnes do veľkej miery pre pacientov dostupné len na výnimku. Prečítajte si celé znenie listu, pod ktorý sa podpísala naša asociácia spolu s Ligou proti rakovine a Alianciou NIE rakovine.Bratislava, 22. február 2022 

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky, 

Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, 

dovoľte nám obrátiť sa na vás s požiadavkou o sprístupnenie modernej, inovatívnej liečby pre slovenských pacientov.  

Vláda SR a následne Národná rada SR budú v najbližšej dobe rokovať o novele Zákona 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. Túto novelu zákona považujeme za prvý, dlho očakávaný krok k zlepšeniu dostupnosti modernej liečby, ktorá bola doteraz pre slovenských pacientov viac výnimkou ako pravidlom.  

Slovensko v dostupnosti modernej liečby zaostáva nielen za zvyškom západnej Európy, ale aj nášho stredoeurópskeho regiónu. Väčšina nových moderných liekov je na Slovensku hradená v tzv. výnimkovom režime. O tom, či daný liek bude alebo nebude uhradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia rozhodujú primárne zdravotné poisťovne na základe svojich finančných možností.   

Naše pacientske organizácie dlhodobo volajú po zmene a po štandardizácií procesov. Máme za to, že moderné lieky, pre ktoré je na Slovensku nespochybniteľná medicínska potreba, a ktoré majú preukázateľné klinické účinky, musia byť štandardne dostupné pre všetkých slovenských občanov. Iba tak zastavíme diskrimináciu, ku ktorej dochádza pri schvaľovaní liečby na Slovensku a zároveň diskrimináciu, ktorú naši občania zažívajú oproti občanom iných krajín Európy.   

Vážený pán predseda vlády, 

Vážený pán predseda Národnej rady, 

pandémia COVID-19 nás naučila, že tam, kde je vôľa, nájde sa aj cesta. Na Slovensko sa vďaka vôli a spolupráci dostali urýchlene potrebné očkovacie látky. Na rozdiel od toho sú dnes Európskou liekovou agentúrou registrované a schválene desiatky moderných a účinných liekov, ktoré však na Slovensku nie sú dostupné, prípadne len veľmi obmedzene. Novela zákona, ktorú budete prerokovávať a ktorá bola konzultovaná aj s nami, má za cieľ tento stav zmeniť. Ako zástupcovia pacientskych organizácií sme radi využili priestor na poskytnutie našich pripomienok a naďalej by sme chceli byť súčasťou procesov posudzovania prístupu pacientov k novým liekom.  

Sme si istí, že takýto postup je aj v súlade s Programovým vyhlásením vlády, v ktorom sa vláda zaväzuje zlepšiť podmienky na vstup preukázateľne účinných inovatívnych liekov na náš trh. Prosíme vás preto o podporu a čo najrýchlejšie prerokovanie novely zákona tak, aby jeho skorá účinnosť umožnila následnú implementáciu do praxe. Pacienti, ktorí nás oslovujú, denne prichádzajú o vzácny čas účinnej a častokrát život zachraňujúcej liečby. 

S úctou a vďakou v mene pacientskych organizácií, 

Asociácia na ochranu práv pacientov:  Mária Lévyová  

Liga proti rakovine SR, o.z.:   Eva Kováčová 

Aliancia NIE rakovine:    Jana Pifflová Španková 


Foto: pexels.com


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%