ITAPA: Inovatívna liečba - inovatívne financovanie

03.12.2022
article_724

Na Slovensku rezonuje diskusia o potrebe efektívneho financovania medicínskych inovácií a uzavretia investičnej medzery, ktorá za posledné desaťročie narastá. Za pacientov v rámci diskusie vystúpila 1. viceprezidentka AOPP Elena Marušáková, ktorá poukazovala najmä na potrebu zavádzania procesov a tým aj sledovania kvality v zdravotníctve.

Mechanizmus na podporu včasného vstupu, napr. vo forme inovačného fondu, by mohol pomôcť preklenúť obdobie formálneho procesu kategorizácie a priniesť tak pacientom na Slovensku modernú liečbu v čo najkratšom čase od registrácie EMA. Berieme na Slovensku do úvahy dáta z cost-of-illness (cena choroby) analýz? Je inovatívna liečba v konečnom dôsledku naozaj drahšia ako celkový socio-ekonomický dopad neadekvátneho liečenia pacientov? Vieme vyčísliť náklady v podobe rizika predčasného úmrtia, invalidity, dopadu na zamestnanosť a produktivitu, prípadne ďalšie sociálne náklady? Včasný prístup k medicínskym inováciám môže pomôcť v zbere real world data a prispieť tak k informovaným rozhodnutiam v samotnom procese kategorizácie. 

Moderuje: Michal Kovačič 

Diskutujú:
Tomáš Doležal, Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment
Róbert Babeľa, Ministerstvo zdravotníctva SR
Elena Marušáková, Asociácia na ochranu práv pacientov Slovenskej republiky
Zuzana Dolinková, HLAS - sociálna demokraciaAko dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%