Buď hrdý na svoj úsmev

20.03.2021
article_582

Je motto, ktoré bude sprevádzať všetkých, ktorí sa starajú o ústne zdravie nasledujúce tri roky (2021 – 2023). Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) a Svetová federácia zubných lekárov (FDI) vyhlásili už po deviaty raz Svetový deň ústneho zdravia v snahe upriamiť pozornosť odbornej, ale najmä laickej verejnosti na dôležitosť ústneho zdravia pre celkové zdravie.

Každý rok 20. marca na celom svete sa usporadúva rozsiahla kampaň na podporu ústneho zdravia. SKZL ako člen FDI sa každý rok prihlasuje k organizovaniu tejto kampane. Je to medzinárodný deň podpory dobrého ústneho zdravia pre každého v každom veku. Dôvodom je hlavne skutočnosť, že väčšina populácie trpí chronickými ochoreniami ústnej dutiny - zubným kazom a parodontitídou - po celý život. Na druhej strane práve tieto ochorenia majú najjednoduchšiu prevenciu, vrátane ekonomickej náročnosti.

„Našou úlohou je naučiť laickú verejnosť, že dobré ústne zdravie pomôže žiť dlhší a zdravší život. V prvom rade je nevyhnutná zmena myslenia našich pacientov o prevencii ústneho zdravia a kontrole ochorení ústnej dutiny. Zvlášť významné je zameranie hlavného motta - vplyv ústneho zdravia na celkové zdravie. Mnohí si túto skutočnosť neuvedomujú. Chorobnosť na Slovensku je veľmi vysoká a neliečené ochorenia ústnej dutiny zhoršujú priebeh a liečbu vysokého krvného tlaku, srdcovocievnych ochorení, diabetes mellitus, chronických pľúcnych ochorení, tehotenstva, stavy po transplantácii, osteoporózy a mnohých ďalších,“ povedala predsedníčka Výboru SKZL pre prevenciu prof. MUDr. Neda Markovská, CSc. 

Vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu SKZL prispôsobila organizáciu využitím všetkých foriem médií na edukáciu zubných lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale aj laickej verejnosti, nasledovne :

  • Pre zubných lekárov sme pripravili druhé prepracované vydanie Národných odporúčaní pre prevenciu zubného kazu u detí a dorastu. Tento dokument pomôže aj dentálnym hygienikom, sestrám a zubným asistentom realizovať vo väčšom rozsahu primárnu prevenciu už v tehotenstve a od narodenia dieťaťa. Do tejto edukácie zapojíme všeobecných lekárov pre deti a dorast, farmaceutov a gynekológov. Rovnako ich obsah rozšíri výučbu prevencie študentom zubného lekárstva, dentálnej hygieny a zubnej asistencie.
  • Pre základné školy, pre ktoré sme v predchádzajúcich rokoch realizovali edukáciu detí o ústnom zdraví, sme pripravili banery a prezentácie o správnom čistení zubov
  • Pre laickú verejnosť sme pripravili odborné články do časopisov o dôležitosti dôležitosti ústnej hygieny v období vírusovej pandémie.

Naším cieľom je upriamiť pozornosť aj iných odborníkov a najmä laickú verejnosť na význam a udržiavanie ústneho zdravia aj v období pandémie. Žiaľ nám v tom nepomáhajú TV reklamy, ktoré po celý deň uverejňujú upútavky na rôzne sladkosti.


Tlačová správa Slovenskej komory zubných lekárov, 20. marec 2021


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

27%
24%
29%
19%