PORADŇA PRE PACIENTOV
Potrebujete poradiť
alebo pomôcť?

Radi vám pomôžeme e-mailom, osobne aj telefonicky.

viac info

Koronavírus: aktuálne informácie a prijaté opatrenia

26.03.2020

Aké opatrenia boli doposiaľ prijaté v súvislosti so šíriacou sa nákazou koronavírusu? Čo treba v rámci prevencie tohto ochorenia dodržiavať? Prinášame vám súhrn prijatých opatrení a uznesení. >

JUDr. Radmila Strejčková

Hlavná téma mesiaca

Na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva SR www.uvzsr.sk bol dňa 2. septembra 2020 uverejnený článok hlavného hygienika Slovenskej republiky MUDr. Jána Mikasa, PhD. k aktuálnym odporúčaniam a základným zásadám nosenia rúšok. Prinášame vám ho v plnom znení. >

Najbližší event:

Až 72 % pacientov považuje doplatky za lieky za vysoké - Tlačová správa

17.09.2020 article_527

Ministerstvo zdravotníctva má na stole pripomienky k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. AOPP opakovane upozorňovalo, že namiesto plošného rušenia doplatkov je potrebné prísť s riešením, ktoré by zohľadňovalo predovšetkým ich ekonomické a sociálne dopady na život pacientov. Doplatky za lieky výrazne komplikujú životnú situáciu mnohých pacientov. Utvrdili nás v tom aj výsledky prieskumu realizovaného v rámci projektu Lieky s rozumom. >

Výsledky prieskumov: Pacienti a pacientske organizácie v čase pandémie - Článok

04.09.2020 article_525

Situácia s koronavírusom nás zaskočila. Kým sme si stihli uvedomiť, proti akému protivníkovi stojíme a aké škody už stihol napáchať v iných západnejších krajinách, na dobre naplánované a premyslené kroky už bolo neskoro. Trebalo konať! Najviac na celú situáciu doplatili tí najzraniteľnejší, my pacienti. Ako ovplyvnil Covid-19 pacientov a pacientske organizácie? Pozrite si výsledky našich prieskumov. >

Na konferencii sestier a pôrodných asistentiek sa hovorilo aj o rizikách spojených s užívaním liekov - Článok

07.09.2020

Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová predstavila na tohtoročnej Celoslovenskej konferencii sestier a pôrodných asistentiek výsledky prieskumu realizovaného v rámci projektu Lieky s rozumom. Ten ukázal, do akej miery sú chronickí pacienti informovaní o svojej liečbe, z akých zdrojov čerpajú tieto informácie a či si uvedomujú riziká, ktoré so sebou prináša užívanie liekov. >

Účasť na NP PARTI - Článok

07.08.2020

Prezidentka AOPP a zástupcovia členských organizácii AOPP sa zúčastnili záverečnej konferencie na tému „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti tvorby participatívej tvorby verejných politík“ (NP PARTI). >

Zlepšila sa podľa Vás dostupnosť zdravotnej starostlivosti po ukončení núdzového stavu?

12%
13%
65%
10%