Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%