Ciele a poslania

Chránime práva pacientov a sociálne znevýhodnených ľudí. Obhajujeme ich záujmy v každej spoločenskej oblasti.

Naše úlohy:

  • Predkladáme, pripomienkujeme a presadzujeme legislatívne návrhy
  • Podieľame sa alebo samostatne sprostredkovávame alebo inak zabezpečujeme právnu pomoc pre pacientov a členov asociácie
  • Vydávame a rozširujeme informačné a edukačné materiály a časopisy so sociálnou, zdravotnou a kultúrnou tematikou
  • Organizujeme vzdelávacie a informačné podujatia pre našich členov a sympatizantov
  • Podporujeme činnosť našich členov metodicky, organizačne aj poradensky, podporujeme ich projekty a propagujeme ich podujatia
  • Organizujeme výchovno-rekondičné pobyty pre zdravotne postihnutých
  • Spolupracujeme s orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami v zdravotníctve, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami, zdravotnými poisťovňami, výrobcami liekov a zdravotníckych pomôcok za účelom presadzovania požiadaviek a dosahovania cieľov členov asociácie a pacientov
  • Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami obdobného zamerania a poslania
  • Reprezentujeme záujmy asociácie v spoločnosti

Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%