Dôležité kontakty

Orgány štátnej správy a inštitúcií v oblasti zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk


Úrad verejného zdravotníctva SR


www.uvzsr.skÚrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

www.udzs-sk.sk
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. www.vszp.sk
Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. www.dovera.sk
Union zdravotná poisťovňa, a. s. www.union.sk


 

Orgány štátnej správy a inštitúcií v oblasti sociálnych vecí


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.employment.gov.sk


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny www.upsvr.gov.sk


Sociálna poisťovňa www.socpoist.skVyššie územné celky, odbory zdravotníctva


Bratislavský samosprávny kraj

www.bratislavskykraj.sk/zdravie/

Trnavský samosprávny kraj

www.trnava-vuc.sk/5415-sk/zdravotnictvo

Trenčiansky samosprávny kraj

www.tsk.sk/zdravotnictvo.html?page_id=114

Nitriansky samosprávny kraj

www.unsk.sk/zobraz/sekciu/odbor-zdravotnictva


Žilinský samosprávny kraj


www.zilinskazupa.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-zdravotnictva


Banskobystrický samosprávny kraj


www.bbsk.sk/Ob%C4%8Dan/Zdravie.aspx


Prešovský samosprávny kraj


www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-zdravotnictva


Košický samosprávny kraj


www.web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/zdravotna-starostlivost


Komory v zdravotníctveSlovenská lekárska komora www.lekom.sk

Slovenská komora zubných lekárov www.skzl.sk


Slovenská lekárnická komora


www.slek.skSlovenská komora psychológov


www.komorapsychologov.sk

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek www.sksapa.skSlovenská komora zdravotníckych záchranárov


www.skzz.sk
Slovenská komora fyzioterapeutov www.komorafyzioterapeutov.skSlovenská komora medicínsko-technických pracovníkov


www.sekmtp.sk

Slovenská komora zubných technikov www.skzt.sk

Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%