Predsedníctvo a Štruktúry


Prezidentka:

PhDr. Mária Lévyová

e-mail: maria.levyova@aopp.skViceprezidenti:

MUDr. Mgr. Elena Marušáková, MBA

e-mail: elena.marusakova@aopp.sk

PharmDr. Dominik Tomek, MPH, PhD, MSc 

e-mail: dominik.tomek@aopp.sk


Členovia predsedníctva:

RNDr. JUDr. Hana Vrabcová

e-mail: hana.vrabcova@aopp.sk 

Veronika Ivančíková

e-mail: veronika.ivancikova@aopp.sk


Ako dlho čakáte na operáciu?

10%
5%
3%
2%
81%