Pomoc pacientskym organizáciam

Ponúkame odbornú súčinnosť a pomoc našim členským združeniam pri vyjednávaní s Ministerstvom zdravotníctva SR. Najmä v prípadoch preplácania liekov, ako aj pri nedostupnosti konkrétneho lieku. 

http://www.health.gov.sk/Clanok?zapis-20160920

Radi vám pomôžeme. Neváhajte nás kontaktovať.

PhDr. Mária Lévyová 
prezidentka AOPP
e-mail: maria.levyova@aopp.sk


V prípade,že potrebujete pomoc našej asociácie, neváhajte nás prosím kontaktovať, sme tu pre vás. Radi zverejníme vaše aktivity aj cez našu webovú a facebookovú stránku.

PhDr. Mária Lévyová
Prezidentka AOPP
e-mail: maria.levyova@aopp.skUveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

4%
61%
0%
6%
6%
24%