Capacity building

Asociácia na ochranu práv pacientov SR sa v roku 2013 zapojilado projektu budovania kapacít pacientskych organizácií pod gesciou Európskeho pacientskeho fóra (EPF).

Projekt je súčasťou programu “European Patients’ Forum’s Capacity Building Programme for Patient Organisations”, ktorý EPF realizovala v rokoch 2012 až 2014 v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

Cieľom komplexného projektu je zabezpečiť trvalú udržateľnosť činnosti pacientskych organizácií a budovanie a kontinuálne posilňovanie ich zručností.

Nadácia otvorenej spoločnosti bola prvou organizáciou, ktorá v roku 2013 zabezpečovala projekt Budovania kapacít pacientskych organizácií na Slovensku u siedmich slovenských pacientskych organizácií, členov našej Asociácie.

Organizácie,ktoré sa zapojili do projektu:

  • Asociácia na ochranu práv pacientov SR,
  • Slovilco - Slovenské združenie stomikov,
  • Združenie na pomoc diabetikom,
  • Slovak Crohn Club,
  • Združenie sclerosis multiplex Nádej,
  • ODOS - Otvorme dvere, otvorme srdcia a
  • Spoločnosť Parkinson Slovensko
  • ADIAS - Asociácia diabetikov Slovenska

Nadácia otvorenej spoločnosti v rámci projektu spracovala “Všeobecnú analýzu vonkajšieho prostredia” zameranú na zdravotný systém na Slovensku aŠpecifické analýzy vonkajšieho prostredia”, ktoré boli zamerané na postavenie pacientov s konkrétnym chronickým ochorením v spoločnosti (podľa participujúcej pacientskej organizácie). Interaktívnou formou so samotnými organizáciami boli vypracované strategické plány a analýzy ich kapacít. 

V roku 2015 sme zabezpečili realizáciu programu zvyšovania zručností u našich členov v oblasti “Fundraisingu” v spolupáci s PDCS pod vedením Petra Guštafíka. Jeho ukončenie predpokladáme v apríli 2016.

Na rok 2016 pripravujeme ďalšie vzdelávacie a tréningové programy, o ktorých Vás budeme informovať.

Ak máte nárok na zdravotnícku pomôcku, je váš ošetrujúci lekár ochotný vám ju predpísať?

0%
0%
0%
0%
0%
0%