Pripravujú sa zmeny v európskej liekovej legislatíve! Aj o nich bol okrúhly stôl, ktorého sme sa zúčastnili

02.07.2024
article_867

Dostupnejšie inovatívne lieky, riadenie zásob kritických liekov, ale aj zamedzenie reexportu či výroba liekov na Slovensku. Záujmy slovenských pacientov aj v týchto témach presadzovala na okrúhlom stole organizovanom Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu prezidentka AOPP Mária Lévyová a naša viceprezidentka Eliška Marušáková.

V tejto chvíli sa totiž pripravujú zmeny v európskej liekovej legislatíve a pre nás je, samozrejme, prioritou zlepšenie dostupnosti liekov pre slovenských pacientov. Sme radi, že si náš pohľad na aktuálny stav na okrúhlom stole vypočuli aj zástupcovia Ministerstva zdravotníctva, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ŠÚKL, pacientske organizácie, Slovenská lekárska spoločnosť, Slovenská lekárnická komora, Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) a členské spoločnosti AIFP.

Katja Standke z EFPIA sa snažila zodpovedať na otázky z pohľadu kľúčových článkov, ktorými kompromisný návrh Európskeho parlamentu vylepšuje návrh Komisie. Aj na to, či novozvolený Parlament EÚ zmení svoj postoj k všeobecnej farmaceutickej legislatíve, alebo sa v jej príprave bude pokračovať v obdobných intenciách tak, aby pacienti v rámci EÚ mali lepšiu dostupnosť inovatívnych liekov na základe ich potrieb a zdravotného stavu, pričom snahou je zabezpečiť garanciu ochrany a transparentnosť tak výrobcom, ako aj pacientom. Snahou je v rámci EÚ ustanoviť štandardnú definíciu, zabezpečiť spoločný monitorovací a informačný systém. Harmonizovať postupy aj v rámci riadenia zásob v oblasti kritických liekov a zabezpečiť elektronizáciu, ktorá by napomohla k jednotlivým presunom týchto liekov. Je potrebné sa zamerať do výskumu a vývoja a výroby inovatívnych liekov aj v rámci EÚ tak, aby investície výrobcov boli vynaložené efektívne, aby boli využité zmysluplne a prínosné pre pacientov v rámci modernej liečby.

Zástupkyne Ministerstva zdravotníctva SR a Stáleho zastúpenia SR pri EÚ informovali o zapojení Slovenska do zmien v rámci prípravy Európskej liekovej legislatívy aj o jednotlivých krokoch v rámci jej prípravy, pri ktorej je Slovensko súčinné.

Účastníci okrúhleho stola sa dotkli aj otázok reexportu, možnosti výroby liekov na Slovensku, alebo v rámci výroby liečiv a liečivých prípravkov v lekárňach, len k tomu sú potrebné komponenty, technológie a podpora štátu.

Pozrite si zaujímavú infografiku Európskej federácie farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) o tom, Ako zabezpečiť, aby pacienti vždy dostali lieky, ktoré potrebujú.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%