Manifest pacientskych organizácií zameraný k skutočne participatívnemu, demokratickému a účinnému zapojeniu pacientskych organizácií

04.07.2024
article_868

6. – 9. júna 2024 sa konali voľby poslancov do Európskeho parlamentu (EP), a v týchto dňoch hlavy štátov a vlád členských krajín Európskej únie (EÚ) volia aj členov novej Európskej komisie (EK). Funkčné obdobie oboch inštitúcií je 5 rokov. Vzhľadom na komplikovanosť súčasnej doby bude ich práca určite veľmi náročná. Veľa výziev na nich čaká aj v oblasti zdravotníctva a sociálnych vecí. Aby bol vypočutý aj hlas pacientov a naplnili sa ich očakávania, Európske pacientske fórum (EPF), ktorého členom je aj AOPP, vypracovalo už v roku 2023 Manifest, a až do volieb v júni tohto roku šírilo jeho text na európskej úrovni a pomocou svojich členských organizácií na národných úrovniach medzi kandidátmi na budúcich europoslancov, medzi politikmi, odborníkmi a pacientmi.

Text Manifestu je a bude plne platný aj v nasledujúcich mesiacoch, o jeho obsah sa budeme naďalej opierať a odvolávať sa naň pri rokovaniach a presadzovaní práv pacientov. Očakávame, že zodpovedné európske a národné orgány budú prijímať rozhodnutia v prospech každodenného života pacientov a budú podporovať prácu pacientskych organizácií, ktoré vytvárajú zázemie pre riešenie problémov pacientov a pre ich spokojnejší a kvalitnejší život.

Manifest sa stal aj neoddeliteľnou súčasťou Strategického plánu EPF na roky 2021 - 2026, o ktorom si môžete prečítať tu .

Text Manifestu bol preložený do početných európskych jazykov vrátane slovenčiny https://www.eu-patient.eu/globalassets/policy/manifesto---slovak.pdf.

Viac informácií nájdete na stránke EPF https://www.eu-patient.eu/policy/campaign/eu-elections-campaign-2024/.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%