AOPP na okrúhlom stole o stave využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku

12.10.2021
article_625

Prezidentka AOPP Mária Lévyová a viceprezidentka AOPP Elena Marušáková sa na pozvanie GENAS (Asociácia pre generické a biosimilárne lieky) a INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) zúčastnili na okrúhlom stole k analýze stavu a možností využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku v roku 2021. Okrúhly stôl s názvom "Podporuje súčasná lieková politika vstup generík / biosimilárov na trh v SR?" sa konala v utorok 12. októbra 2021 v Bratislave.

Následná diskusia sa viedla v téme možností efektívneho využívania generických a biosimilárnych liekov v budúcnosti tak, aby pacienti mali garanciu bezpečnej a kvalitnej liečby, aby nezaťažovala ich rodinné rozpočty, a aby sa k potrebnej liečbe dostalo čo najviac pacientov na základe posúdenia ich zdravotného stavu odborníkmi.

Organizátorom aj pacientom bolo cťou, že sa diskusie zúčastnil aj novovymenovaný štátny tajomník MZ SR Prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD., MBA, MSc (HTA), ktorý ochotne načúval návrhom tak odborníkov, ako aj nás pacientov.Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%