Zomrela zakladateľka a prvá prezidentka AOPP. Česť jej pamiatke

25.07.2023
article_781

S poľutovaním vám oznamujeme, že dňa 25. 7. 2023 vo veku 62 rokov zomrela zakladateľka a prvá prezidentka AOPP JUDr. Eva Madajová. V mene Asociácie na ochranu práv pacientov vyjadrujeme rodine a pozostalým úprimnú sústrasť.

Pani Eva Madajová bola vôbec jeden z prvých priekopníkov práv pacientov na Slovensku. Vďaka jej aktivite vznikla v roku 2001, po schválení Charty práv pacientov Vládou SR, aj Asociácia na ochranu práv pacientov, strešná pacientska organizácia. 

Založenie AOPP iniciovala v čase, kedy sa práva pacientov dostávali ešte len do popredia. Iba dva roky po vzniku IAPO – Medzinárodnej aliancie pacientskych organizácií v Holandsku, do ktorej AOPP vstúpilo v roku 2008. V tom istom roku ako AOPP bolo založené aj EPF – Európske pacientske fórum v Bruseli ako strešná európska pacientska organizácia. AOPP do nej vstúpilo v roku 2011.

Slovensko sa tak aj zásluhou pani Madajovej zapísalo veľmi skoro do histórie pacientskych organizácií na národnej a medzinárodnej úrovni. AOPP bola vôbec jedna z prvých národných strešných pacientskych organizácií. V dobe, kedy svet bol zvyknutý „iba“ na pacientske organizácie združujúce pacientov s konkrétnymi ochoreniami, nebolo jednoduché budovať organizáciu, ktorá sa venuje všetkým pacientom bez ohľadu na ich diagnózu. Ako právnička však vedela, že práva pacientov a ich napĺňanie v praxi nie je možné bez náležitej legislatívy. 

AOPP tak pod vedením svojej prvej prezidentky a neskôr čestnej prezidentky pani Evy Madajovej bojovalo a dodnes bojuje za práva všetkých slovenských pacientov na domácej i medzinárodnej pôde v rámci tej najzložitejšej agendy, a to v oblasti legislatívy, právneho poradenstva a rozvoja vzdelávania v kľúčových oblastiach ochrany práv pacientov či potreby zmien. 

Pretože bez dobrých zákonov práva neexistujú – ani tie pacientske, bez informovanosti si ich pacienti nevedia uplatniť, bez zanietenosti a spájania síl sa ťažko dajú presadzovať zmeny v prospech všetkých pacientov.  

Tí, ktorí spravodlivosti učia mnohých, si zaslúžia úctu a uznanie všetkých. V mene pacientskych organizácií a pacientov: Ďakujeme pani čestná prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov JUDr. Eva Madajová.

Rozlúčka so zosnulou bude 1. 8. 2023 o 12:30 v krematóriu v Bratislave - Lamači.

Česť jej pamiatke! 

Predsedníctvo AOPP


Ako dlho čakáte na operáciu?

11%
5%
3%
2%
81%