Pacienti volajú po zmene úhrad za inkontinenčné pomôcky

14.09.2023
article_790

V slovenských lekárňach dlhodobo chýbajú viaceré druhy liekov. Jednou z príčin ich nedostupnosti je aj reexport zo Slovenska z dôvodu ich nízkej ceny. V prípade inkontinenčných zdravotníckych pomôcok sa reexport zatiaľ podarilo zvrátiť, keďže ceny narástli ekvivalentne s infláciou. Pacientom sa však výrazne znížili počty kusov hradených zo zdravotného poistenia. Pacientska organizácia InkoFórum upozorňuje, že dopady pocítia tí najzraniteľnejší, najmä seniori. Pacienti preto vyzývajú Ministerstvo zdravotníctva, aby v čo najkratšom čase rozhodlo o navýšení úhrad za pomôcky. Svoje tvrdenia opierajú o dáta z prieskumu.

Výrobné náklady na inkontinenčné pomôcky stúpli v minulom období o viac ako 40 %. Spôsobilo to hlavne zvýšenie cien materiálu napr. buničiny, ale zároveň aj dopady energetickej krízy, inflácie a zmien v dodávateľských reťazcoch vynútených pandémiou a vojnou na Ukrajine. Okolité krajiny, aj krajiny v EÚ tento dopad výrobcom postupne kompenzujú nielen možnosťou navýšenia ceny pomôcok, ale aj ich úhrad tak, aby dopady krízy čo najmenej pocítili pacienti. Na Slovensku zvýšilo Ministerstvo zdravotníctva ceny kategorizovaných inkontinenčných pomôcok z dôvodu potreby kompenzácií ich výrobných nákladov od júla tohto roka. Nezmenil sa však limit, podľa ktorého má pacient nárok na určitý počet pomôcok podľa závažnosti ochorenia. Dopady pociťujú pacienti na svojich peňaženkách. Potvrdzujú to aj dáta z ich prieskumu. O zabezpečenie dôstojnosti pri tomto ochorení preto žiadajú ministerstvo.

Pacienti sa priplácaniu za pomôcky nebránia, musí však byť únosné

„Viac ako 63 % respondentov prieskumu, ktorý realizovalo OZ InkoFórum počas leta na vzorke 280 pacientov s inkontinenciou a ich opatrovateľov, uviedlo, že inkontinenčné pomôcky potrebujú neustále počas dňa aj v noci. Z toho vyplývajú určité nároky na ich množstvo aj kvalitu,“ hovorí Adriana Pobehová, predsedníčka OZ InkoFórum.

62 % respondentov uviedlo, že dnes im po zvýšení cien inkontinenčných pomôcok nepostačuje počet mesačne vydaných pomôcok na predpis a musia si ich dokupovať, aby si zabezpečili dôstojný život a neznižovali svoje hygienické a zdravotné štandardy. Za inkontinenčné a absorbčné pomôcky si pritom mnohí už dnes doplácajú. Viac ako tretina respondentov uviedla sumu od 11-20 € mesačne a viac ako polovica bežne mesačne platí od 1 – 20 €. Takmer 45 % respondentov uviedlo, že doplatok v rozmedzí 1 - 10 € sa im zdá únosný. Viac ako polovica respondentov, ktorí trpia nezvratnou formou inkontinencie III. stupňa by privítala nulový doplatok.

O naliehavosti riešenia tohto problému hovorí aj Elena Marušáková, viceprezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov: ,,Z dôvodu systém u, ktorý vyžaduje na Slovensku neprimerane nízke ceny, niektoré inkontinenčné pomôcky pre špecifických pacientov, vrátane detí na Slovensku ani nie sú dostupné. Snaha o udržanie tých pomôcok, ktoré na Slovensku máme, viedla k umožneniu zvýšenia cien inkop omôcok. Nezvýšenie úhrad, a nesch v álenie zmeny nastavenia systému podľa súčasných potrieb najmä pre pacientov s ťažkou inkontinenciou spôsobilo, že pacient prichádza mesačne o približne 10 % z množstva potrebných pomôcok. Pre slovenských seniorov nejde vôbec o zanedbateľný fakt. Preto spolu s OZ InkoFórum vyzývame Ministerstvo zdravotníctva a zdravotné poisťovne, aby príležitosť na zabez pečenie dôstojného života našich pacientov nepremeškalo.“

Inkontinencia sa týka hlavne seniorov

Slovensko patrí medzi najrýchlejšie starnúce populácie Európy. Inkontinencia je zdravotný problém, ktorý sa týka predovšetkým ľudí v dôchodkovom veku ale nielen ich. Viac ako 40% respondentov
prieskumu začalo trpieť inkontinenciou vo veku od 51 – 70 rokov. Najčastejším dôvodom, ktorí udávali ženy aj muži bola choroba alebo úraz. U žien špeciálne aj pôrod.

,,Inkontinencia je stále vnímaná ako téma, o ktorej sa hanbíme rozprávať, spôsobuje nám nepohodlie v práci aj v súkromnom živote. Kvôli nej sa mnohí spoločensky izolujú alebo vyhýbajú aktivitám, ktoré im predtým spôsobovali radosť. Takmer 70 % respondentov v našom prieskume uviedlo, že inkontinencia má významný vplyv na ich súkromný život a vo veľkej miere obmedzuje jeho kvalitu, “ vysvetľuje Pobehová. „Až 68 % respondentov potvrdilo, že ochorenie významne ovplyvňuje ich duševné zdravie a osobné pocity. O to dôležitejšie je neodkladať riešenie tohto problému,“ dodáva.


Tlačová správa Inkofórum, 6. september 2023


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%