Na valnom zhromaždení sme si volili nového člena do predsedníctva

23.05.2024
article_855

Valné zhromaždenie nebolo toho roku len o hodnotení roku 2023 a plánoch na nadchádzajúce obdobie. Volili sme si do nášho predsedníctva AOPP novú posilu. Piatym členom sa po riadnych voľbách stala MUDr. Darina Sedláková, MPH, lekárka, ktorá roky pôsobí v oblasti zdravotníctva. Držíme jej palce a veríme, že jej skúsenosti a vedomosti budú veľkým prínosom pre pacientov.

Valné zhromaždenie otvorila 22. mája v bratislavskom hoteli Nivy naša prezidentka Mária Lévyová správou o činnosti za rok 2023. Hovorila nielen o potrebe delenia si úloh, ale aj flexibilite v tíme, za čo poďakovala predovšetkým 1. viceprezidentke Elene Marušákovej, ktorá je jej veľkou pomocou či už v zastupovaní pacientov v rôznych komisiách a pracovných skupinách, ale aj v diskusiách v médiách. Orientovať sa v množstve tém je náročné a skôr, ako sa postavia do role obhajcu práv pacientov, si musia podrobne prejsť aktuálnu situáciu, postoje a vyjadrenia jednotlivých stakeholderov k danej problematike. 

Krátke ohliadnutie sa do minulého roka

Prezidentka AOPP prešla niekoľko kľúčových projektov a aktivít, ktoré priniesol rok 2023. Jednou z nich je aj bezplatná právna pacientska poradňa AOPP. "Počet podnetov v poradni nám počas kovidu stúpol a odvtedy sa drží plus mínus na tej úrovni. Aj na týchto číslach je vidieť, ako kovid zamával s našim zdravotníctvom," skonštatovala M. Lévyová a vyzvala zástupcov členských pacientskych organizácií, aby dali o poradni vedieť aj svojim členom - pacientom a neváhali sa na ňu obrátiť. Zároveň vysvetlila interné procesy a dôvody, prečo JUDr. Radmila Strejčková, ktorá radí v AOPP poradni, nemôže reagovať na podnety obratom. "Neraz sa jedná o náročné situácie, ktoré je potrebné podložiť paragrafmi v zákonoch a vyhláškach a tie je treba pracne dohľadávať," vysvetlila. 

Ďalšou kľúčovou aktivitou AOPP, ktorú prezidentka predstavila, je legislatívna komisia, ktorá v rovnakom zložení funguje už od roku 2018. "Cez AOPP sa môžete aj vy zapojiť do pripomienkovania zákonov, sme tu pre vás, aby sme hájili záujmy pacientov aj s vašou diagnózou," povedala účastníkom. Ako dodala, aktuálne sa v rámci medzirezortného pripomienkového konania rieši problematika duševného zdravia.

Neopomenula ani snahu o presadenie Zákona o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov a zriadení neinvestičného fondu na podporu pacientskych organizácií. Aj napriek tomu, že v minulom volebnom období sa zákon nepodarilo posunúť až do zdarného konca a prešiel len prvým čítaním, uistila účastníkov valného zhromaždenia, že v jeho presadzovaní budeme pokračovať aj s touto vládnou garnitúrou. 

Pripomenula tiež účastníkom, že aj naďalej sa môžu uchádzať o Fond na podporu vzdelávania členských pacientskych organizácií Asociácie na ochranu práv pacientov 2x ročne a získať tak aspoň nejakú finančnú pomoc na svoje aktivity. Pacientske organizácie upozornili na to, že z roka na rok majú menej peňazí od partnerov a iba ťažko vedia zabezpečiť pre pacientov vzdelávacie aktivity a rekondičné pobyty. Po desaťročiach by už bolo načase, aby aj rezort a štát podporil pacientske organizácie obdobne, ako je tomu v iných rezortoch.

Zhrnula tiež niekoľko ďalších projektov ako tretí ročník Dňa ženského zdravia, Európsky deň práv pacientov v Národnej rade SR a Tréning pacientskych organizácií v oblasti mediálnych zručností a supervízie ako pomoci pomáhajúcim dobrovoľníkom

Volili sme si nového člena do predsedníctva

O členstvo v predsedníctve prejavili záujem dve dámy - MUDr. Darina Sedláková, MPH zo Spoločnosti psoriatikov a atopikov SR a Ľubica Lužáková zo Základnej organizácie DiaTyrnavia Trnava.

Prvá kandidátka, Darina Sedláková, sa vo svojom príhovore účastníkom zmienila okrem iného aj o tom, že bola ako jeden zo štyroch členov pri zrode Charty práv pacientov na Slovensku. Je lekárka a 20 rokov pôsobila vo WHO na Slovensku.

Druhá kandidátka, Ľubica Lužáková, hovorila o svojom pôsobení vo Zväze diabetikov Slovenska, ktorého súčasťou je od roku 2018. Predstavila aktivity združenia a prácu pre združenie, ktorá ju napĺňa. Prezidentka AOPP doplnila, že pani Lužáková sa v minulosti ako jediná prihlásila do Etickej komisie.

Vo voľbe člena predsedníctva bolo odovzdaných 36 hlasov z toho 1 neplatný. Víťazom volieb sa stala Darina Sedláková s počtom hlasov 28. 

Čo nás čaká v tomto roku

Prezidentka odovzdala slovo 1. viceprezidentke Elene Marušákovej, ktorá predstavila členom AOPP novinky pripravovaného 8. ročníka Celoslovenskej pacientskej konferencie AOPP. Mária Lévyová zároveň informovala o konferenčnom poplatku, ktorý pre tento rok bude vo výške 20 eur.

Pokračovala činnosťou komisií a pracovných skupín MZ SR, v rámci čoho okrem iného vysvetlila aj medializované informácie o zaradení Nemocnice Bory a kardiocentra Agel Šaca do vyššej kategórie. Aktuálnou témou v období sú čakacie doby, o ktorých vývoji budeme členov priebežne informovať.

Na záver si účastníci valného zhromaždenia odsúhlasili zmeny v stanovách a smernici a prešli si hospodárenie AOPP v minulom roku.


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%