Dobré srdce pre opatrovateľov a ďalších zamestnancov sociálnych služieb

14.09.2023
article_791

Naša prezidentka Mária Lévyová a členka predsedníctva Veronika Ivančíková nechýbali na štvrtom ročníku Národnej ceny starostlivosti DOBRÉ SRDCE. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR odovzdala ocenenia na slávnostnom Galavečere v kategórii opatrovateľka, sestra v sociálnych službách, odborný pracovník, dobrovoľník, manažér, poskytovateľ a výnimočný počin. 

Ďakujeme Asociácii poskytovateľov sociálnych služieb za pozvanie a srdečne blahoželáme všetkým nominovaným a oceneným. V mene pacientov ďakujeme opatrovateľom, sociálnym pracovníkom, zamestnancom sociálnych služieb za ich ťažkú, obetavú prácu a starostlivosť venovanú odkázaným a ťažko chorým ľuďom. 


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%