Diskusia o nedostatku zdrojov v zdravotníctve je opäť témou dňa

01.07.2024
article_866

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) očakáva, že rokovania o finančnej situácii v zdravotných poisťovniach budú viesť k riešeniam, ktoré neprehĺbia deficit verejných financií a zároveň umožnia bezproblémovú úhradu zdravotnej starostlivosti. 

Predseda úradu Michal Palkovič sa minulý týždeň a rovnako aj dnes (1. júla) stretol s vedením Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Predmetom stretnutia boli aktuálne hospodárske výsledky štátnej poisťovne vrátane jej negatívneho výhľadu do konca roka, podľa ktorého VšZP v roku 2024 očakáva stratu vo výške 169 mil. eur. Na stretnutí sa diskutovalo o šiestich témach – o liekoch, zdravotných pomôckach, ústavnej zdravotnej starostlivosti, všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách. Tieto segmenty tvoria gro výdavkov zdravotných poisťovní a zároveň sú aj kľúčovými oblasťami na dosiahnutie relevantných úspor. Predseda úradu preto požiadal vedenie VšZP o predloženie opatrení, ktorými sa vo VšZP dá zvrátiť nežiaduci hospodársky vývoj bez toho, aby to negatívne pocítili poistenci alebo poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

„Vec je naliehavá, ak sa neprijmú účinné protiopatrenia, môže dôjsť k nenaplneniu očakávaní na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Za úrad môžem povedať, že sme pripravení aktívne sa zúčastňovať na riešeniach, ktoré pomôžu celému sektoru,“ povedal predseda úradu Michal Palkovič. 

Opakujúci sa problém s chýbajúcimi zdrojmi je čiastočne spôsobený aj nedostatkami pri tvorbe rozpočtu a regulačných rámcov, ktoré treba riešiť do budúcna. Úrad preto víta úmysel Ministerstva zdravotníctva SR zriadiť radu pre rozpočet zdravotníctva, ktorá sa týmito otázkami bude systematicky zaoberať na pravidelnej báze a situáciu priebežne vyhodnocovať. 

Nedostatok zdrojov sa však podľa úradu netýka všetkých troch zdravotných poisťovní. Tie súkromné taktiež očakávajú v roku 2024 straty – Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. (ZP Dôvera) 70 miliónov eur, Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ZP Union) 17 miliónov eur – ale majú dostatok prostriedkov na pokrytie všetkých nárokov poistencov i poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Hoci podľa ich odhadov príjmy z poistného v tomto roku nepokrývajú celkom ich očakávané výdavky, minuloročné dofinancovanie sektora zo strany štátu vo výške 316 miliónov eur im vytvorilo dostatočnú hotovostnú rezervu. Na konci roka 2024 by tak mali mať na účtoch dostatok peňažných prostriedkov – ZP Dôvera 138 miliónov eur a ZP Union 82 miliónov eur, čo je ich bežná úroveň likvidity. 

Podľa úradu by tak debate o dofinancovaní zdravotníctva nad rámec už schváleného rozpočtu mali predchádzať aktivity smerujúce k hľadaniu vnútorných rezerv a k zlepšeniu efektívnosti.


Zdroj: tlačová správa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 1. júla 2024


Aká je vaša osobná skúsenosť s podaním podnetu na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)?

12%
42%
19%
0%
27%