PORADŇA PRE PACIENTOV
Potrebujete poradiť
alebo pomôcť?

Radi vám pomôžeme e-mailom, osobne aj telefonicky.

viac info

Preplácanie liečby zubného kazu v budúcom roku podmienené absolvovaním preventívnej prehliadky

06.12.2022

Čo je pravdy na tom, že mi budúci rok nebudú preplácané úkony u zubára, keď som v tomto roku nebol na preventívnej prehliadke u zubára? >

JUDr. Radmila Strejčková

Hlavná téma mesiaca

M. Lévyová: Rok 2022 bol pre nás pacientov mimoriadne náročný

Rok 2022 bol z pohľadu pacienta mimoriadne náročný a možno povedať, že slovenské zdravotníctvo je dnes v horšom stave, než bolo pred rokom. Dalo sa to čakať, keďže kríza v sektore sa rokmi prehlbovala a nabaľovali sa postupne na seba dlhodobo neriešené problémy. Pandémia a energetická kríza to celé len urýchlili. My, pacienti, by sme radi verili, že tento rok prinesie väčšiu stabilitu a istotu, no obávame sa, že tomu tak nebude. >

Najbližšie podujatie:

Aktuálne nie je naplánované žiadne podujatie.

Kľúčoví aktéri pôsobiaci v zdravotníctve vyzývajú poslancov NR SR k návratu k platbe za poistenca štátu na úrovni 4,5 % z priemernej mzdy - Informácie od AOPP

12.12.2022 article_727

Kľúčové inštitúcie a združenia slovenského zdravotníctva dnes adresovali výzvu prezidentke SR, predsedovi NR SR, predsedovi vlády SR, ministrovi financií, ministrovi zdravotníctva a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky so žiadosťou o podporu a pomoc. V súvislosti so zajtrajším schvaľovaním rozpočtu pre rok 2023 veria, že poslanci zajtra podporia predložený pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona. >

Prezidentka AOPP Mária Lévyová sa zúčastnila na udeľovaní štátnych vyznamenaní - Informácie od AOPP

02.01.2023

Prezidentka AOPP Mária Lévyová sa 1. januára 2023 zúčastnila ako hosť na udeľovaní štátnych vyznamenaní pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Pozvanie pani prezidentky SR pri príležitosti významného jubilea Slovenskej republiky si veľmi ceníme, pretože je uznaním práce AOPP, pacientskej strešnej organizácie, ako aj pacientskych organizácii na Slovensku, ktoré združujeme. >

Konferencia v Prahe predstavila hodnotenie nemocníc pacientmi - Informácie od AOPP

12.12.2022

Prezidentka AOPP Mária Lévyová a členka predsedníctva AOPP a OZ Lymfóma a Leukémia Miroslava Fövényes sa zúčastnili na konferencii „Efektivní nemocnice 2022 – Strategie zdravotních pojišťoven a nemocnic“ zameranej na procesy zvyšovania kvality, bezpečnosti a efektivity, zavádzanie nových technológií v zdravotníctve. >

ITAPA: Inovatívna liečba - inovatívne financovanie - Články

03.12.2022

Na Slovensku rezonuje diskusia o potrebe efektívneho financovania medicínskych inovácií a uzavretia investičnej medzery, ktorá za posledné desaťročie narastá. Za pacientov v rámci diskusie vystúpila 1. viceprezidentka AOPP Elena Marušáková, ktorá poukazovala najmä na potrebu zavádzania procesov a tým aj sledovania kvality v zdravotníctve. >

Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

20%
65%
11%
1%
3%