PORADŇA PRE PACIENTOV
Potrebujete poradiť
alebo pomôcť?

Radi vám pomôžeme e-mailom, osobne aj telefonicky.

viac info

Starostlivosť o dlhodobo chorých

05.10.2018

Moja mama utrpela zlomeninu krčka stehennej kosti. Žiaľ, operácia sa nepodarila a mamka zostala ležiacou pacientkou. Ťažko komunikuje, odmieta stravu, bojujeme, aby vôbec užila lieky. V nemocnici mi už naznačili, že tam nemôže byť dlhší čas. Ja mám vlastnú rodinu, malé deti, neviem jej poskytnúť 24-hodinovú starostlivosť. Čo mám robiť, na koho sa obrátiť? >

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Hlavná téma mesiaca

Asociácia na ochranu práv pacientov SR dnes spúšťa prieskum o dlhodobej starostlivosti. Vzhľadom na populačnú krivku, demografické ukazovatele, sa problematika dlhodobej starostlivosti buď dotýka alebo bude dotýkať väčšiny z nás, našich rodín. Ak chceme niečo zlepšiť, musíme povedať svoj názor. Preto sa obraciame aj na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka, ktorý bude slúžiť pre zlepšenie sociálno-zdravotnej starostlivosti pre ľudí v potrebe dlhodobej starostlivosti na Slovensku. Zapojiť sa možno až do 10. júna 2018 prostredníctvom https://www.surveymonkey.com/r/LTCnaslovensku. >

Kto za vás platí zdravotné odvody? - Informácie z médií

13.08.2018 article_395

​Človek, ktorý zdravotnej poisťovni neuvedie, kto má zaňho platiť poistné, je podľa zákona považovaný za samoplatiteľa s minimálnym odvodom. V tomto roku je odvod 63,84 eura za mesiac, v roku 2019 to bude 66,78 eura. Informuje denník Pravda. >

Zomrela prvá dáma lámajúca bariéry - Informácie z médií

09.08.2018 article_394

V stredu 1. augusta nás opustila 1. dáma obhajoby práv ľudí so zdravotným postihnutím, lekárka Mária Orgonášová. Pani doktorka bola skvelým človekom a odborníkom. Česť jej pamiatke. Pripomeňme si jej výnimočnosť a ľudskosť aj prostredníctvom článku, zverejneného v časopise týždeň. >

V Dudinciach sa hovorilo aj o dlhodobej starostlivosti - Článok

07.08.2018

V Dudinciach sa v dňoch 3.- 5.8.2018 uskutočnilo vzdelávacie a športové podujatie našich dvoch členských pacientskych organizácií - OZ Lymfoma Slovensko a OZ Šanca pre pečeň. Na podujatí sa zúčastnila aj prezidentka AOPP s prednáškou - Stratégia dlhodobej starostlivosti a participácia verejnosti pri pripravovaných legislatívnych zmenách v spolupráci s kompetentnými ministerstvami a ÚSV ROS. >

Uveďte, kto každý z Vašich blízkych bol a/alebo je užívateľom dlhodobej starostlivosti v priebehu posledných 5 rokov?

4%
61%
0%
6%
6%
24%