Slovak Crohn ClubSlovak Crohn Club (SCC) bol založený v r. 1993 v Bratislave ako občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu na Ministerstve vnútra, sekcia verejnej správy. Naša činnosť je zameraná na podporu pacientov trpiacich Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou (ďalej aj „MC a UC“) s celoslovenskou pôsobnosťou.

Výskyt ochorení MC a UC výrazne narastá, ochorenie sa prejavuje prevažne u mladých ľudí vo veku 15-35 rokov. Na území SR je takmer 14-tisíc diagnostikovaných pacientov. Členom SCC sa môže stať každý pacient po vyplnení a poslaní prihlášky s uhradením členského ročného príspevku vo výške 10 €. Členské príspevky, príspevky z 2% dane z príjmu FO a PO a sponzorské dary predstavujú zdroj finančných prostriedkov klubu.

Na medzinárodnej úrovni sme od roku 1995 členmi Európskej federácie Crohnovej choroby a ulceróznej kolitídy, ktorá predstavuje zastrešujúcu organizáciu združujúcu národné asociácie členských krajín EFCCA. Ich spoločným predmetom záujmu sú nešpecifické črevné zápalové ochorenia vo všetkých prejavoch a vplyvoch na kvalitu života. V tom istom roku sa náš klub stal členom Slovenskej humanitnej rady. Od roku 2000 všetky kluby EFCCA oslavujú 19. máj ako Medzinárodný deň MC a UC.

Naším cieľom je, aby členovia SCC získali vďaka nášmu združeniu informácie o tomto ochorení, mohli tak ľahšie prekonať prvé kontakty s chorobou, ako aj jej priebeh. Následnou prioritou je šírenie osvety a informácií v rámci širokej verejnosti,prevencia a podpora ľudí vo včasnej diagnostike. Vydali sme knihy Život s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou, Crohnova choroba a ulcerózna kolitída u detí a adolescentov, IBD - krotenie Crohna a hľadanie duše.

Organizujeme spoluprácu všetkých, ktorí môžu prispieť k zlepšeniu zdravotnej a sociálnej úrovne pacientov. S týmto cieľom pozývame na stretnutia klubu SCC odborných lekárov a farmaceutov – pre získanie informácií o najnovších výskumoch, metódach vyšetrení a liečby, o zdravej výžive. Realizujeme víkendové edukačné stretnutia, rekondičné pobyty, detský tábor - Crohnačik, edukačné popoludnia s prednáškami odborníkov z rôznych špecializácií. Radi by sme rozsah činnosti rozšírili a zrealizovali viacero kampaní a projektov na podporu a šírenie osvety o IBD ochoreniach. Na jeseň 2017 sme predstavili celoslovenskú kampaň o IBD ochorení a v máji 2019 sme zorganizovali IBD kampaň s cieľom zvýšiť povedomie o IBD na Slovensku a zviditeľniť neviditeľné.

Kontakty:

Slovak Crohn Club, Občianske združenie 
Jurigovo nám. 1
841 04 Bratislava

Viac informácií nájdete na: http://www.crohnclub.sk/


Zvažujete očkovanie proti COVID-19, keď bude vakcína na Slovensku dostupná?

46%
6%
8%
35%
5%