Vydajú mi zdravotnícku pomôcku alebo liek aj na ručne vypísaný recept?

22.01.2019

Lekár mi vypísal poukaz na zdravotnícku pomôcku, ktorú mi ale odmietli vo výdajni zdravotníckych pomôcok vydať, pretože po novom sa vraj nemá vypisovať ručne. Dostal som informáciu, že potrebujem nový poukaz zaevidovaný cez e- zdravotníctvo. Vraj to pri zdravotníckych pomôckach funguje tak, ako pri liekoch a elektronických receptoch. Bez takéhoto e- poukazu mi vraj pomôcku nemôžu vydať. Ako to teda je?

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

​​Čo sa týka vydania zdravotníckych pomôcok, platí to isté čo pri bežných receptoch. Lekár môže predpis vypísať rukou iba v odôvodnených prípadoch (výpadok systému, lekár je v teréne, má zablokovaný e- PZP, ...), keďže od 1. 1. 2018 je povinný používať e- zdravie. Lekárne takéto recepty musia akceptovať. Rukou vypísaný predpis je lekár povinný dodatočne a bezodkladne nahrať do NZIS tak, ako je to predpísané legislatívou.

V prípade individuálnych problémov sa môžu pacienti obrátiť na NCZI Call Centrum +421 2 3235 3030, kde im kompetentní zamestnanci radi poradia a usmernia ich, ako majú postupovať ďalej. Viac informácií nájdete aj na https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/erecept.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

21%
65%
10%
2%
3%