Termín na operáciu

18.04.2017

Dlhodobo trpím bolesťami chrbtice. Môj lekár mi odporúča operáciu, termín na ňu som však nedostala. Čo mám robiť?

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

Ak by váš zdravotný problém spadal pod akútnu zdravotnú starostlivosť, mali by ste nárok aj na bezodkladný termín na zákrok. To znamená, že by vás museli operovať hneď. Ak však lekár určí, že váš zdravotný problém nepatrí k akútnym, môže vás zaradiť na čakaciu listinu. V prípade, že vás na túto čakaciu listinu zaradí, zákrok musí zároveň nahlásiť do zdravotnej poisťovne a vystaviť vám na to písomné potvrdenie. Podľa zákona je vaša zdravotná poisťovňa povinná zabezpečiť zákrok do 12 mesiacov od oficiálneho zaradenia na čakaciu listinu.

Čakacie listiny sa však na Slovensku vedú len na vybrané diagnózy, ktoré tvoria len asi 10 % všetkých plánovaných hospitalizácií. Patria k nim aj niektoré ochorenia chrbtice. Pokiaľ by vaša diagnóza k nim nepatrila, termín operácie by mal byť na základe dohody s lekárom a podľa kapacity vašej nemocnice. Určite sa môžete obrátiť aj na svoju zdravotnú poisťovňu, ktorá vás správne nasmeruje. Máte právo aj na výber inej nemocnice, kde Vás môžu operovať skôr, lebo im to umožňujú kapacitné možnosti.


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%