Stratená zdravotná karta

19.05.2016

Pani doktorka stratila moju zdravotnú kartu v poliklinike. Reklamovali sme to, ale doteraz sa nenašla. Ako máme ďalej postupovať?

MUDr. Katarína Kafková

Podľa § 46 ods. 1 pism. d) zákona c. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci výkonu miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva ako prenesený výkon štátnej správy, ktorú vykonáva samosprávny kraj, tento preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi (ň 23 ods. 2 az 4). Preto Vám vo veci Vašej zdravotnej dokumentácie odporúčame obrátiť sa na Váš samosprávny kraj, konkrétne na lekára samosprávneho kraja.


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%