Starostlivosť o dlhodobo chorých

10.05.2018

Moja mama utrpela zlomeninu krčka stehennej kosti. Žiaľ, operácia sa nepodarila a mamka zostala ležiacou pacientkou. Ťažko komunikuje, odmieta stravu, bojujeme, aby vôbec užila lieky. V nemocnici mi už naznačili, že tam nemôže byť dlhší čas. Ja mám vlastnú rodinu, malé deti, neviem jej poskytnúť 24-hodinovú starostlivosť. Čo mám robiť, na koho sa obrátiť?

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

​Žiaľ, pacienti sa na nás často obracajú v podobných situáciách. Starostlivosť o nevládnych či ťažko chorých seniorov, či už ide o rodičov alebo partnera, je v mnohých rodinách nočnou morou.Odkázaný človek na pomoc iných potrebuje 24-hodinú starostlivosť, nezriedka nevie sám jesť, užiť lieky či zájsť na toaletu, zabezpečiť si základné sebaobslužné úkony.

Preto odporúčame - skontaktujte sa čo najskôr so sociálnym pracovníkom priamo v nemocnici, prípadne vyhľadajte najbližšie zariadenie sociálnych služieb. Zoznam týchto zariadení je verejný.

Centrálny register sociálnych služieb nájdete tu: https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-registe....

Okrem toho sa môžete obrátiť na odbor sociálnych veci príslušného VÚC podľa vášho bydliska, kde Vám poradia, ako máte ďalej postupovať.

Na doplnenie, o nevládneho blízkeho sa môžete postarať aj v domácom prostredí, vtedy vám prináleží príspevok na opatrovanie (§39 - 40 zákona č. 447/2008 Z. z., ktorý upravuje aj ďalšie kompenzácie a príspevky), sociálne a zdravotné odvody za vás v tomto prípade odvádza štát. Vašou úlohou – ako opatrovateľa - je starať sa o hygienu a sebaobsluhu ťažko zdravotne postihnutého a vykonávať v jeho domácnosti domáce práce.

Alternatívou i domáca ošetrovateľská starostlivosť

Pokiaľ je pri vašom nevládnom blízkom neustále niekto z príbuzných, len občas potrebujete pomôcť s ošetrením či rehabilitáciou, riešením môže byť domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS). Informujte sa u svojho všeobecného lekára.

Zdravotnícke pomôcky predpisuje lekár

Zdravotnícke pomôcky pre vášho blízkeho (napr. polohovateľná posteľ, antidekubitný matrac, plienky) môže predpísať odborný lekár, na základe jeho diagnózy a indikačných obmedzení. Pokiaľ je nutný súhlas aj revízneho lekára, poukaz treba doručiť do zdravotnej poisťovne. Po schválení pacient musí ísť do výdajne zdravotníckych pomôcok, kde si pomôcku môže vyzdvihnúť.


Ako ovplyvnila zmena zákona predpisovanie vašich liekov?

27%
56%
6%
5%
6%