Starostlivosť o dlhodobo chorých

10.05.2018

Moja mama utrpela zlomeninu krčka stehennej kosti. Žiaľ, operácia sa nepodarila a mamka zostala ležiacou pacientkou. Ťažko komunikuje, odmieta stravu, bojujeme, aby vôbec užila lieky. V nemocnici mi už naznačili, že tam nemôže byť dlhší čas. Ja mám vlastnú rodinu, malé deti, neviem jej poskytnúť 24-hodinovú starostlivosť. Čo mám robiť, na koho sa obrátiť?

PhDr. Mária Lévyová, prezidentka AOPP

​Žiaľ, pacienti sa na nás často obracajú v podobných situáciách. Starostlivosť o nevládnych či ťažko chorých seniorov, či už ide o rodičov alebo partnera, je v mnohých rodinách nočnou morou.Odkázaný človek na pomoc iných potrebuje 24-hodinú starostlivosť, nezriedka nevie sám jesť, užiť lieky či zájsť na toaletu, zabezpečiť si základné sebaobslužné úkony.

Preto odporúčame - skontaktujte sa čo najskôr so sociálnym pracovníkom priamo v nemocnici, prípadne vyhľadajte najbližšie zariadenie sociálnych služieb. Zoznam týchto zariadení je verejný.

Centrálny register sociálnych služieb nájdete tu: https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-registe....

Okrem toho sa môžete obrátiť na odbor sociálnych veci príslušného VÚC podľa vášho bydliska, kde Vám poradia, ako máte ďalej postupovať.

Na doplnenie, o nevládneho blízkeho sa môžete postarať aj v domácom prostredí, vtedy vám prináleží príspevok na opatrovanie (§39 - 40 zákona č. 447/2008 Z. z., ktorý upravuje aj ďalšie kompenzácie a príspevky), sociálne a zdravotné odvody za vás v tomto prípade odvádza štát. Vašou úlohou – ako opatrovateľa - je starať sa o hygienu a sebaobsluhu ťažko zdravotne postihnutého a vykonávať v jeho domácnosti domáce práce.

Alternatívou i domáca ošetrovateľská starostlivosť

Pokiaľ je pri vašom nevládnom blízkom neustále niekto z príbuzných, len občas potrebujete pomôcť s ošetrením či rehabilitáciou, riešením môže byť domáca ošetrovateľská starostlivosť (DOS). Informujte sa u svojho všeobecného lekára.

Zdravotnícke pomôcky predpisuje lekár

Zdravotnícke pomôcky pre vášho blízkeho (napr. polohovateľná posteľ, antidekubitný matrac, plienky) môže predpísať odborný lekár, na základe jeho diagnózy a indikačných obmedzení. Pokiaľ je nutný súhlas aj revízneho lekára, poukaz treba doručiť do zdravotnej poisťovne. Po schválení pacient musí ísť do výdajne zdravotníckych pomôcok, kde si pomôcku môže vyzdvihnúť.


Pociťujete v poslednom období zhoršenú dostupnosť zdravotnej starostlivosti?

21%
65%
10%
2%
3%