Aký je postup pri predpisovaní zdravotníckej pomôcky?

19.03.2018

Moja mama má obrovské problémy s chôdzou, potrebovala by invalidný vozík. Aký je postup, môže nám ho lekár predpísať? Alebo musíme navštíviť iné úrady?

Ing. Marica Laščeková

Práve odborný lekár (lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore ortopedická protetika alebo lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) na základe konkrétnej diagnózy najlepšie pozná indikačné obmedzenia, a teda vie, či vaša mama spĺňa podmienky na získanie tejto pomôcky, teda invalidného vozíka. Pokiaľ áno, môže jej predpísať poukaz na zdravotnícku pomôcku, ktorá je čiastočne alebo úplne hradená zdravotnou poisťovňou. Poukaz treba doručiť do zdravotnej poisťovne, kde o jeho odsúhlasení rozhodne revízny lekár. Po schválení pacient musí ísť do výdajne zdravotníckych pomôcok, kde si vozík môže vyzdvihnúť.

Konkrétne informácie o vozíkoch a podmienkach preskripcie si môže pacient nájsť priamo na stránke Ministerstva zdravotníctva http://www.health.gov.sk/Clanok?zkzp-201801, v časti limity (od strany 52 daného dokumentu).


Ovplyvnila/obmedzila situácia s koronavírusom vašu liečbu?

30%
23%
30%
18%